Back

Felles styreportal skal sikre bedre rekruttering

Anne Grethe Wirum, SLM Revisjon

– Styreportalen for Romerike vil gi en bedre og mer effektiv mulighet til å søke etter styremedlemmer, sier Anne Grethe Wirum, statsautorisert revisor i SLM Revisjon og leder av representantskapets valgkomite i Romerike Sparebank.

Etableringen av en egen styreportal for Romerike skal gjøre det lettere å finne – og rekruttere – lokale talenter til styrerommene.

– Styreportalen for Romerike vil gi både valgkomiteer og bedrifter en bedre og mer effektiv mulighet til å søke etter styremedlemmer med ønsket kompetanse og erfaring.

Det sier Anne Grethe Wirum, statsautorisert revisor og partner i SLM Revisjon. Hun er også leder av representantskapets valgkomite i Romerike Sparebank.

Hun ser det som spesielt viktig å finne kandidater med den rette kompetansen og erfaringen, nå når samfunnets krav til mangfold, bærekraft og kjønnsbalanse vil bli enda sterkere prioritert.

Det er heller ikke nødvendig å gå over bekken etter vann, når ditt kommende styremedlem eller styreleder faktisk befinner seg hos en bedrift i nærheten, påpeker Torgeir Stensli, daglig leder og eier av rådgivningstjenesten Raadmannen.

Tjenesten lanseres 16. april

Styreportalen for Romerike vil samle en bred base av gode. lokale kandidater. Dette skal være et redskap for bedrifter som søker bredere styrekompetanse og som er opptatt av å sikre bedre mangfold i styret.

Målet med er da også å bedre rekrutteringen til styrerommene. De som står bak styreportalen er Formue, Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS, Kvikkere Hoder Rekruttering AS, Innovasjon Gardermoen og Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Tjenesten skal lanseres tirsdag 16. april kl. 14-16, hos Quality Hotel Olavsgaard på Skjetten.

Oppfølging av styrerepresentantene

Nye krav til kjønnsrepresentasjon i bedriftsstyrer – også i de mindre selskapene – innebærer at det må rekrutteres langt flere kvinner inn i styrene. Her vil styreportalen være et glimrende verktøy.

Formue, Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS og Kvikkere Hoder Rekruttering AS vil bidra med opplæring for styrekandidatene, slik at de skal føle seg godt rustet og trygge i styrevervene sine. Det vil bli gjennomført en rekke kurs, samlinger og nettverksmøter om styrearbeid og om samarbeid mellom bedrift og styre.