Back

Sørum tilbyr smart, digital omsorg

Sørum kommune betrakter velferdsteknologi som et redskap for å skape bedre omsorgstjenester – og viser dette i en nyinnredet leilighet.

Også på badet i Sørum kommunes visningsleiligthet har Åse-Kristine Warberg fått installert en bevegelsessensor.

Kommunens velferdsteknolog Åse-Kristine Warberg, som også har vært aktiv i SOL-prosjektet, demonstrer gjerne teknologien i den digitale leiligheten på Sørum sykehjem. Kommunen har rammeavtale med Telenor og kontrakt med Evondos.

I visningsleiligheten er det installert ulike sensorer som er knyttet opp mot kommunens trygghetsalarm.

– Her har vi dørsensor, dørmattesensor, bevegelsessensor, talealarm, epilepsialarm og sengevætealarm. I tillegg har leiligheten kameratilsyn. Den er også utstyrt med medisindispenser og en GPS-basert trygghetsalarm, forteller hun.

De to siste er det mange som vil ha. Warberg opplever en jevn pågang etter GPS-baserte trygghetsalarmer og medisindispensere fra eldre som har hørt om andre som har gode brukererfaringer med disse.

Henger igjen i 1992
Visningsleiligheten er også godt egnet til opplæring av ansatte i å styre teknologien. Her det også mulig å teste ut ny teknologi.

– Vi har hatt teknologi inne her til utprøving som rett og slett har vært for dårlig, og som vi har vraket her i Sørum. I stedet for at hver kommune skal drive med prøving og feiling, hadde det vært en fordel om vi hadde et felles register der kommunen kunne legge inn sine erfaringer, sier hun.

Det som skjemmer visningsleiligheten er alle ledningene. Warberg hadde ikke hatt noe imot en litt mer trådløs tilnærming til velferdsteknologien.

– Mye av det som er på markedet er fortsatt noe som minner om 1992-teknologi. Jeg skulle ønske flere leverandører jobbet med å sette trådløs teknologi på dagsorden, sier hun.

Samtidig er hun også rask til å påpeke den store fordelen av å ha et stabilt system.

– Det er basert på GSM-nettet og kan brukes over alt – også der det mangler 4G-dekning, sier velferdsteknologen.
Hun hadde gjerne sett at tjenestene kunne leveres med en mer brukervennlig programvare enn i dag – og mener det ikke burde vært noen uoverkommelig oppgave.

Drømmer om å få frie hender
Den dagen omsorgssektoren virkelig omfavner den digitale teknologien ser hun for seg at det vil åpne seg enorme muligheter. Brukerne vil få mer kontroll over egne liv. Samtidig vil helse- og omsorgspersonellet kunne bruke mer av tiden sin til å utøve faget sitt.

Åse-Kristine Warberg er litt mer en vanlig teknologiinteressert, noe hjemmet hennes også bærer preg av. Der er det fullt av smarthusteknologi.

Velferdsteknologen er overbevist om at helse- og omsorgstjenestene står foran en digital revolusjon, som vil skape minst like omfattende endringer som det bank- og finanssektoren har vært igjennom. Gode, digitale hjelpere kan utføre enormt mye mer enn det vi benytter oss av i dag, hevder hun.

Mye av teknologien finnes allerede. Det dreier seg bare om å ta den i bruk, påpeker Warberg, som innrømmer at drømmejobben hadde vært å få tilgang til å boltre seg med alt av teknologi.

– Det hadde vært en drøm å få helt frie hender til å vise hvor mye det er mulig å få til!