Back

Vi trenger digitale sykepleiere

Ny teknologi, nye arbeidsformer og økt brukerinvolvering endrer helse- og omsorgstjenestene – og stiller nye krav til utdanningen.

Iver Olav Sunnset og Kristin Halvorsen er enige om at innføringen av velferdsteknologi vil kreve nye grep fra utdanningsinstitusjonene.

– Manuelle rutiner vil bli erstattet av digital teknologi, sier Iver Olav Sunnset som er forretningsutvikler innen eHelse hos Digitale Gardermoen (DGI).

Han er usikker på om utdanningsinstitusjonene har tatt dette inn over seg. Førsteamanuensis Kristin Halvorsen ved OsloMet Kjeller medgir at dette er en utfordring som vil kreve nye grep.

– OsloMet har da også varslet en større satsing på helseteknologi på Kjeller, påpeker hun.

Halvorsen håper denne satsingen også kan utløse etablering av en egen teknologilab, som kan lede an i den digitale utviklingen av helsefagene.

En ny, digital hverdag
Helsetjenestene står på terskelen til den samme digitale transformasjonen som allerede preger mange andre bransjer. Kunstig intelligens vil også utløse forbedringer av omsorgstjenestene.

Digital teknologi og etablering av nye kontaktflater mellom personell og pasienter vil bety en endring av arbeidshverdagen. Nye måter å jobbe på vil gi bedre behandling og bedre bruk av helse- og omsorgstjenestens samlede ressurser.

For å komme dit, mener Sunnset det innlysende spørsmålet må være: Hva er det kommunene trenger fra de som kommer ut fra utdanningsinstitusjonene?

Nye krav til utdanningen
Hvordan skal studentene få ta i kunnskap når teknologien utvikler seg så raskt? Og hvor finnes denne kunnskapen?

Halvorsen og Sunnset som har jobbet sammen i SOL-prosjektet, er enige om at det er helseutdanningen som må sørge for at studentene får tilegnet seg de redskapene de trenger for å kunne ta i bruk de nye arbeidsformene.

Sunnset advarer mot å gjøre «livslang læring» til et ansvar for den enkelte – og en sovepute for utdanningssystemet.

– Vi trenger kompetent nettverk som samler inn og deler data – og gjør dette på en måte som også er meningsfull for de som skal levere tjenestene, sier han.