Back

Student-guider for internasjonale bedriftsbesøk

Green Visits har engasjert tre studenter fra NMBU til å ta imot internasjonale næringsdelegasjoner og vise fram norske teknologiløsninger.

Sebastian Kihle (t.v.), Anette Gangnæs, Lin April Løstegård, Tobias Bjerkomp (t.v.) og Cecilie Bjørnethun skal sammen sørge for at de utenlandske delegasjonene skal få de aller beste mulighetene til å oppleve norsk klimateknologi.

De tre studentene Tobias Bjerkomp, Lin April Løstegård og Sebastian Kihle slo til da de fikk muligheten til å få internship som delegasjonsguider på anleggene til Energigjenvinningsetaten (EGE).

Green Visits Manager, Anette Gangnæs og EGEs kommunikasjonssjef Cecilie Bjørnethun har samarbeidet om utvelgelsen av student-teamet. Studentene ble plukket ut på bakgrunn av sine gode kommunikasjonsegenskaper – både i norsk og engelsk – og evne til å fremstå som profesjonelle besøksverter.

– Green Visits skal være et nyttig verktøy for organisering av besøkene hos våre partnere. Flere av avfallsselskapene opplever stor arbeidsbelastning som besøksmottakere for utenlandske delegasjoner på jakt etter norsk teknologi og løsninger, påpeker Anette Gangnæs.

Green Visits-studentene skal bidra til å avlaste EGE. Hun håper dette er en modell som kan videreføres med andre partnere også.

– Vi hadde mange gode søkere, og endte opp med tre svært gode kandidater, sier Gangnæs.

Avfallshåndtering og sirkulær økonomi
Studentene vil blant annet få ansvar for omvisning av delegasjoner på Energigjenvinningsetatens sorteringsanlegg på Haraldrud i Oslo. I forbindelse med Miljøhovedstadsåret 2019 forventer EGE et betydelig oppsving i antall besøk til etatens anlegg.

– Dette er spennende. Vi får også god innsikt i markedet. Dessuten er det også lurt å skaffe seg nettverk som er relevant, sier Lin April Løstegård.

Osloregionen er langt fremme innen effektiv avfallshåndtering og sirkulær økonomi, og får mye internasjonal oppmerksomhet fordi aktører i regionen bruker avanserte og innovative løsninger. Green Visits har et tett samarbeid med EGE som tar imot mange internasjonale delegasjoner som kommer for å se disse løsningene.

– Som student er det gøy å få mulighet til å formidle læring til andre, sier Tobias Bjerkomp.

Tobias Bjerkomp (t.v.), Lin April Løstegård og Sebastian Kihle gleder seg til å gå løs på oppgaven som Green Visits-guider for utenlandske myndighets- og næringslivsdelegasjoner.

Sikkerhet i høysetet
Delegasjonene omfatter representanter fra byer, regioner, næringsliv, utviklingsorganisasjoner rundt om i verden. De er gjerne på jakt etter teknologi og kunnskap som kan bidra til å løse konkrete problemstillinger som de selv står overfor. De vil gjerne få innsikt i teknologiene, kompetansen, de politiske virkemidlene og strategiene som har ført Osloregionen så langt fram på disse områdene.

– Det er også litt kult å se dette i praksis – og ikke bare lære om det på skolen, sier Sebastian Kihle.

EGEs kommunikasjonssjef Cecilie Bjørnethun har hatt ansvaret for opplæringen av studentene, som blant annet har gjennomført et todagers sikkerhetskurs. I tillegg til omvisninger på Haraldrud sorteringsanlegg kan de også få ansvar for besøksdelegasjoner til Romerike Biogassanlegg i Nes kommune.

Green Visits har som formål å skape forretningsmuligheter for den grønne næringen i Osloregionen ved å ta imot internasjonale delegasjoner som vil se og lære om norske, grønne løsninger.

Energigjenvinningsetaten (EGE) sorterer husholdningsavfallet til Oslo kommune, produserer fjernvarme og lager biogass og biogjødsel ved sine anlegg i Oslo og i Nes på Romerike.