Back

Brukte elbilbatterier er en kjemperessurs

Jon Emil Furuseth, Stena Recycling

– Etter endt «bil-liv» har elbilbatterier fortsatt mye å gi, før de trenger å bli resirkulert, påpeker Jon Emil Furuseth i Stena Recycling

Et elbilbatteri er ikke brukt opp selv om det pensjoneres som kraftkilde i bilen.

– Batteriet har fortsatt mye å gi, før det trenger å bli resirkulert. Her er det store gevinster å hente, både for klimaet og økonomien, påpeker Jon Emil Furuseth i Stena Recycling.

På SustainathonX hos X Meeting Point på Hellerudsletta 9.-10. april vil han holde foredrag for å belyse de enorme mulighetene.

Furuseth som er Stena Recyclings Country Manager for høyenergibatterier i Norge, jobber sammen med en rekke lokale aktører i Romerike Batterinettverk for å etablere gode livsforlengende løsninger for brukte elbilbatterier.

– Som med all ny teknologi, utvikles også mulighetene og kompetanse til å håndtere batterier på nye og bedre måter, både når gjelder reparasjon og gjenbruk, påpeker han.

Må gå opp løypa

Norge er det første landet som vil bli utfordret av et voksende batteriberg fra kasserte elbiler. Det gir oss noen får års forsprang på resten av verden til å finne gode løsninger som kan brukes i resten av verden.

Stena Recycling er derfor opptatt av å få med seg dyktige samarbeidspartnere som vil være med å utnytte dette mulighetsvinduet.

– Dersom vi lykkes med å etablere bærekraftige og robuste gjenbruksløsninger for «avskiltede» elbilbatterier ligger der minst like store økonomiske muligheter for Norge, som om vi klarer å bygge store, norsk batterifabrikker basert på statlige støtteordninger.

Løsning som gir og gir

Batterier fra kasserte elbiler er gjerne svekket ned mot 85 prosent av opprinnelig kapasitet. Men selv etter mange års bruk kan disse batteriene ha stor verdi som billige, stasjonære strømlagre.

– De kan lagre strøm for bedrifter og boliger i mange å framover, før de er degradert til 50 prosent, som anses som «end og life», forteller Furuseth.

Først da er batteriet mordent for å bli resirkulert. Men i mellomtiden kan batteriene gjøre som kjempejobb som strømlager, uten at det må settes inn store ressurser for å få det til.

– Dette er bærekraft i praksis – og Norge har fortsatt muligheten til å ta ledertrøya, påpeker batterieksperten.