Back

Ingen sol i Energi Norges veikart for grønn vekst

Energi Norges «Veikart for grønn vekst i norsk fornybarnæring mot 2050» – som er et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for grønn konkurransekraft – er fullstendig blottet for solenergi.

Mandag fikk klimaminister Vidar Helgesen overlevert Energi Norges innspill, med 24 konkrete politikkforslag innen transport, offshoreinstallasjoner, datasentre, industri og byggeplasser. Ingen av forslagene omfatter løsninger basert på solkraft, som er verdens raskest voksende grønne energikilde.
Solenergiforeningen mener Energi Norge skal ha honnør for å sette elektrifiseringen av samfunnet på dagsordenen, selv om dokumentet har åpenbare mangler. Daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen viser til at Energi Norge har sett helt bort fra solkraft i sin fremtidsvisjon.

Mangler kompetanse
– Normalt burde man ikke uttale seg om ting man ikke har greie på. Det er kanskje en av grunnene til at Energi Norge ikke har inkludert solenergi i sin fremtidsvisjon. I så fall er det bekymringsfullt at en seriøs organisasjon ikke søker denne kompetansen. Flere av Energi Norges medlemmer satser jo allerede på solkraft, sier hun.
Solceller spredt utover på mange tak, koblet med smarte styringssystemer og lagringsteknologier, kan bidra til en mer effektiv drift av kraftnettet og et lavere behov for nye investering, påpeker Berentsen. Større utbredelse av solceller i Norge vil bidra til at nettselskapene kan redusere sine investeringer i nettet – og dermed redusere behovet for økt nettleie

Prisras for solceller
Prisreduksjonen for solceller har vært så stort at solkraft nå er i ferd med å slå rot også i Norge – og det til tross for at vi både har svært lave kraftpriser, relativt moderat solinnstråling og nærmest ingen offentlig støtte.
Ved siste telling i 2013, sysselsatte norske solenergiselskaper nesten 800 personer. Siden den gang har næringen vokst kraftig. Det årlige solcellemarkedet i Norge økte med nesten 370 prosent fra 2015 til 2016.
Næringsklyngen for solenergi som ble stiftet i fjor, omfatter i dag mer enn 50 selskaper, hvorav en stor andel av disse er gründere.

Arbeidsplasser uten subsidier
Energi Norge har internasjonale ambisjoner når det gjelder ekspansjon av norsk fornybarnæring. Det vil være bruk for norsk vannkraft- og nettkompetanse internasjonalt i lang tid fremover, men Energi Norge unnlater også å nevne norske kraftselskap som baserer sin internasjonale kraftproduksjon på 100 prosent solkraft, som Scatec Solar og Aega Solar.
Dersom Norge vil fortsette å være en energinasjon er det ingen vei utenom solkraft. Solkraft er verdens raskest voksende energiteknologi. Da burde man også skjele til denne teknologien når fremtidens arbeidsplasser skal skapes. Skal Norge fortsette å vokse som energinasjon er det ingen vei utenom solkraft. Selv i land som er rike på vannressurser er solkraft ofte billigere, raskere og enklere å bygge enn vannkraft – uten subsidier.
– Vi håper det neste veikartet blir mer realistisk, sier Trine Kopstad Berentsen i
Solenergiklyngen.
Hun vil derfor invitere Energi Norge til å besøke Solenergoklyngens medlemsbedrifter.

Les hele kommentaren skrevet av Bjørn Thorud i Multiconsult, Ragnhild Bjelland-Hanley i Norsk Solenergiforening og Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen, publisert i Energi og Klima og EnerWe.