Back

Nytt prosjekt for utslippsfrie arbeidsmaskiner

Jon Eriksen og Anna Cornander

Jon Eriksen hos Kunnskapsbyen Lillestrøm som er norsk prosjektleder og Anna Cornander hos RISE Research Institutes of Sweden som er hovedprosjektleder, har samlet et svært kompetent partnerskap innen utslippsfrie anleggsplasser. Foto: Volvo Construction Equipment

Kunnskapsbyen Lillestrøm fortsetter i ledelsen for en forlengelse av samarbeidsprosjektet Clean Construction Machinery.

Den 3-årige videreføringen av Cleancon-prosjektet ble sikret gjennom tildeling av EU-finansiering gjennom Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet rett før jul. Som sin forgjenger skal det nye prosjektet være en katalysator for å sette reell fart på omstillingen av arbeidsmaskinbransjen i regionen og fremme bruken av utslippsfrie kjøretøy og arbeidsmaskiner.

– Prosjektet tar mål av seg å øke bruken av ny teknologi innenfor en krevende sektor. Vi har kommet et godt stykke på vei med å fremme bruk av utslippsfrie arbeidsmaskiner, men ser at vi fortsatt har en lang vei å gå før de utslippsfrie maskinene er et vanlig syn på bygg- og anleggsplasser, sier Jon Eriksen hos Kunnskapsbyen Lillestrøm, som er prosjekteier på norsk side.

Hovedprosjektleder, Anna Cornander hos RISE Research Institutes of Sweden, gleder seg til å ta fatt på jobben.

– Jeg ser frem til at vi får fortsette å drive dette viktige området fremover og finne løsninger på utfordringene, sammen med partnerskapet vårt, sier Anna Cornander.

Rekordmange søknader
RISE og Kunnskapsbyen nådde frem med prosjektsøknaden i skarp konkurranse med en rekke sterke søknader. Den første søknadsrunden for programperioden 2021-2027 satte nemlig ny rekord. Det ble behandlet hele 33 søknader om til sammen 93 millioner euro.

– Vi har fått mange gode søknader, men på grunn av begrensede midler, måtte prioritere de beste prosjektene, sier Magnus Schönning, programleder hos Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

18 prosjekter kom igjennom nåløyet hos styrings- og overvåkningskomiteen til Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak, med en samlet finansieringstildeling på 37,7 millioner euro.

En treårig videreføring av Cleancon for perioden 2023-2025 var blant prosjektene som ble innvilget finansiering.

Samarbeid er nøkkelen
Cleancon har fokus på hvordan offentlige og private aktører kan gå sammen om å etterspørre og tilrettelegge for utslippsfrie arbeidsmaskiner el-, hydrogen- og biogassdrevne maskiner på en bedre måte, blant annet ved å styrke kompetanse og forståelse for hvordan man kan legge til rette for og kreve utslippsfrie anleggsplasser gjennom offentlige anskaffelser.

Partnerskapet er også opptatt av samarbeidet mellom offentlige og private aktører for å finne gode infrastrukturløsninger for midlertidig tilgang på el, biogass og hydrogen, for å utløse økt bruk av utslippsfrie bygg- og anleggsmaskiner på byggeplasser.
Videre vil prosjektet i den kommende perioden se på nye forretningsmodeller som vil muliggjøre bedre kontroll med den komplekse verdikjeden, for å utløse et potensial for økt bærekraft.

Læring gjennom demo-prosjekter
Demo-prosjekter gir erfaring og lærdom både i planleggingsfasen og gjennomføringsfasen, samtidig som de bidrar til økt etterspørsel etter utslippsfrie maskiner og reduserte klimagassutslipp. Prosjektet anser derfor demonstrasjonsprosjekter som meget verdifulle og vil også i den kommende prosjektperioden derfor gjennomføre flere slike prosjekter:

 • Både norske NAPOP og svenske Nilsson Energy vil demonstrere mobile energistasjoner basert på brenselcelle-teknologi for å vise viser hvordan fornybart hydrogen kan levere CO2-fri energi til byggeplasser eller dekke andre midlertidige energibehov.
 • Peab vil analysere overgangen til elektriske, batteri- eller hydrogendrevne maskiner, noe som også vil bidra til løsninger som kan oppfylle selskapets strategiske mål.
 • Lillestrøm kommune vil demonstrere CO2-gevinster ved å bruke utslippsfrie anleggsmaskiner i forbindelse med et kombinert vei-, vann- og avløpsprosjekt.
 • Lunds kommun vil utføre et helt utslippsfritt byggearbeid og gjennomføre et planleggingsarbeid for utrulling av storskala robotdrift, gjennom testing og evaluering av robotgressklippere på fem ulike lokasjoner.

Bredt partnerskap
Cleancon II-partnerskapet består av aktører med en utstrakt delingskultur. I tillegg til RISE og Kunnskapsbyen deltar også følgende bedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og offentlige virksomheter:

  • DFØ – Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
  • Lillestrøm kommune
  • NILU – Norsk institutt for luftforskning
  • NAPOP
  • NASTA
  • Eviny
  • Eslövs kommun
  • Göteborgs Stads Leasing
  • Lunds kommun
  • Nilsson Energy
  • Peab Anläggning
  • Tekniska Högskolan i Jönköping
  • Volvo Construction Equipment

Partnerskapet har et bredt kontaktnett som kan nå ut til et stort antall premissgivere, kommuner, private eiendomsutviklere, entreprenører, maskinleverandører og andre interessenter.