Back

Øyner bærekraftgevinst for Hurdal

Bærekraftsatsingen i Hurdal kommune er i ferd med å skape nye arbeidsplasser. To innovative treindustribedrifter har allerede etablert seg med spennende løsninger.


Dessuten har alle kommunale bygg har fått elbil-ladere og busstilbudet er også rustet opp, opplyser ordfører Runar Bålsrud.
– Etter at vi satte opp elbilladerne har flere av våre ansatte kjøpt seg elbiler som de bruker til og fra jobb, forteller han.

Hurdal er medlem i Kunnskapsbyen Lillestrøm. Kommunen deltar også i Interreg Sverige-Norge-programmet, gjennom prosjektene ecoINSIDE og  Green Drive Region.

Prosjektledelsen Green Drive Region, som nylig var samlet i Hurdal for å diskutere sluttkonferanse og framtidig samarbeid, fikk også møte ordføreren. Han kunne fortelle at en helhetlig bærekraftforståelse skal gjennomsyre hele kommuneadministrasjonen. Og nå begynner det også å komme konkrete resultater av satsingen.

Økolandsby-pioner Kristin Seim Buflod (t.v.) viste fram den vedfyrte bakerovnen i Fremtidssmia Økologiske Næringssenter.

Elbilladere og buss
I Hurdal er det lagt opp til at de ansatte kan bruke elbil på jobb. Alle kommuneansatte har tilgang på ladere på arbeidssted sitt.
Det skal også være lett å ta seg til og fra kommunen med buss. Kommunen er opptatt av at flest mulig skal reise kollektivt. Som et ledd i dette har de fått lagt om den lokale bussruten til den andre siden av Hurdalssjøen, til Eidsvoll Verk jernbanestasjon.
Fra utkantkommunen med sine 2936 innbyggere, lengst nord i Akershus, tar det nå bare en time med buss og tog til Oslo sentrum. Dermed har bussen fått flere reisende – og flere avganger.

Spark er også greit
Kommunen som er kjent for å arrangere VM i Spark Utfor, har også lagt til rette for at innbyggerne kan bruke spark om vinteren. Som eneste kommune i Akershus, gruser Hurdal bare halve bredden av gang- og sykkelveiene – slik at det skal være framkommelig med spark om vinteren.
GDR-teamet fikk låne noen moderne sparker hos Hurdalsjøen hotell for en liten test – og fikk erfare at sparken kan være et raskt og godt framkomstmiddel på vinterveier!

Det var 16 kuldegrader da Kristin Seim Buflod, viste fram et av de opprinnelige halmhusene i økolandsbyen.

Får nye innbyggere
Prosjektlederne fikk også et spennende møte med Kristin Seim Buflod, økolandsby-pioner og daglig leder i Hurdalsjøen Økologiske Landsby. Hun fortalte om arbeidet med å bygge opp økolandsbyen, fra oppstarten med de først halmhusene i 2004 til det nye fektet med økologiske aktivhus stod ferdig i 2017. Landsbyen har så langt tilført kommunen 160 nye innbyggere.
I tilknytning til landsbyen ligger Fremtidssmia Økologiske Næringssenter. Her er det bygget opp et unikt næringsbygg som leier ut kontorer, behandlingsrom, landhandel, flerbrukshall og lokaler for arrangementer. Fremtidssmia har også egen kafé og et bakeri med egen vedfyrt bakerovn.

Får nye bedrifter
Ordfører Runar Bålsrud forteller at kommunen nye begynner å se positive ringvirkninger av bærekraftsatsingen. De to nyskapende produksjonsbedriftene Superwood og Termowood har etablert seg i bygda. Sistnevnte skal i løpet av året få opp en ny produksjonslinje som vil utløse 25 nye arbeidsplasser i Hurdal.
Bålsrud er glad for at kommunens miljøsatsing er med på å dra nye arbeidsplasser til bygda. Han mener det er viktig å kunne vise innbyggerne at dette gir resultater. Med gode eksempler å vise fram, blir det også lettere å overføre bærekrafttankegangen til andre kommuner, hevder ordføreren.