Back

Full fart i Solenergiklyngen

Sommerferien er for lengst tilbakelagt og oppstarten av Solenergiklyngen er godt i gang. Det blir offisiell kickoff tirsdag 8. november.

– Sett av datoen, oppfordrer daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen.
Hun lover interessante foredrag. Selv ser hun særlig fram til å bli oppdatert på de globale trendene som vi ha stor betydning i årene fremover.
– Vi vil også ta pulsen på hva bedriftene er interessert i. Det vil gis informasjon til partnerne om hvilke innovasjonsgrupper vi vil gå i gang med. I tillegg jobber vi med å få til felles møte med FME senteret; Research Center for Sustainable Solar Cell Technology og Solenergiklyngen deler av denne dagen, forteller Berentsen.

Trine Kopstad Berentsen mottok Arena-tildelingen fra statsråd Jan Tore Sanner under en høytidelig tilstelning i Oslo 20. juni. I bakgrunnen statssekretær Dilek Ayhan.
Trine Kopstad Berentsen mottok Arena-tildelingen fra statsråd Jan Tore Sanner under en høytidelig tilstelning i Oslo 20. juni. I bakgrunnen statssekretær Dilek Ayhan.

Klyngens verktøykasse
Etter mottakelsen av den etterlengtede offisielle klyngestatus i juni, har hun vært opptatt av å sette i gang arbeidet og sørge for at resultatet kan bli mest mulig matnyttig.
– Styringsgruppen vil ha sitt første møte neste uke og der blir handlingsplan og budsjett behandlet. Det jobbes med en nettside og verktøy som partnerne forhåpentlig vil dra god nytte av etter hvert, sier klyngelederen.
Det er allerede lagt forberedende planer om oppstart av møteplasser. Det vi bli 1:1-samtaler med klyngepartnerne i høst for å avdekke interesser, behov og muligheter for den enkelte virksomhet, forteller hun.

Trenger innspill
Berentsen understreker at hun også ønsker innspill fra klyngepartnerne om andre forhold det er viktig å ta tak i.
– Hva må til for at bedriten skal lykkes? Hvor trykker skoen? Kom gjerne med forslag på lavthengende frukter som Solenergiklyngen bør gripe fatt i. Ta kontakt og gi oss dine innspill, oppfordrer Trine Kopstad Berentsen.

Mange møteplasser
Solenergiklyngen er allerede blitt engasjert som deltaker i flere arrangementer:
– Under Cleantech Agder-konferansen 22.-23. september i Kristiansand vil vi ha ansvar for Sol PV-sesjonen. Der håper vi å få i gang en god dialog med næring og offentlige aktører i Sørlandsregionen, sier hun.
Les mer om Cleantech Agder-konferansen og meld deg på her.

Partnere i Solenergiklyngen får medlemspris på Smart Grid-konferansen i Oslo 13.-14. september, ettersom vi nå har kollektivt medlemskap i Smart Gridsenteret.

Solenergiforeningen arrangerer solcellekurs 27. – 28. september i Drammen. Kurset er aktuelt for alle som ønsker å lære mer om hvordan solceller kan benyttes til å produsere strøm.