Back

Kunnskapsbyen deltar i utvikling av grønne havner

Norske og svenske havner går sammen for å utvikle nye energiløsninger, sikre tilgangen til grønn elektrisk kraft og redusere klimagassutslipp.

Anna Cornander på RISE Säkerhet och transport er prosjektleder for Ports SoHy. Foto: RISE

Havnene står for en betydelig andel av kommunenes utslipp av klimagasser. Nye grep som kan redusere disse klimagassutslippene har fått langt større oppmerksomhet enn tidligere.

I stedet for å være et problem, kan havnene bli en del av løsningen. De kan øke bruken av fornybar energi i egen virksomhet og i drivstoff både for maritim- og landtransport.

Sol og hydrogen

RISE (Research Institutes of Sweden), Uddevalla kommun med Uddevalla Hamnterminal, Solenergiklyngen og Kunnskapsbyen Lillestrøm starter i disse dager et Brobyggerprosjekt i Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS).

Sammen med Grenland Havn og Skagerak Energi, skal prosjektpartnerne kartlegge mulighetene for å ta i bruk teknologi på tvers av energisystemer, med ulike former for solkraftproduksjon, lagrings- og styringssystemer. Prosjektet som har fått navnet Ports SoHy, vil utforske bruken av hybride energiløsninger med sol, batterier og hydrogen.

– En av våra uppgifter blir att koppla ihop vår expertis inom maritim sektor, vätgas, solcellsteknologi och säkerhet med det regionala näringslivet på båda sidor om gränsen, sier Anna Cornander på RISE Säkerhet och transport. Hun er prosjektleder for Ports SoHy.

Forskningsinstituttet RISE har sterk kompetanse på å koble akademia, næringsliv og offentlige aktører.

– Vi ønsker å etablere et partnerskap basert på ledende sol- og hydrogenmiljøer på norsk og svensk side, som inkluderer energiselskaper og offentlige aktører. De som eier problemstillingene – havnene – har en sentral plass i partnerskapet, sier Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen.

Daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen. Foto: Kristin Svorte
Prosjektleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm, Jon Eriksen.

Økt konkurransekraft

Ports SoHy har som mål å legge til rette for et hovedprosjekt som skal øke produksjon, anvendelse og distribusjon av fornybar energi i havner i Øresund-Kattegat-Skagerak-regionen.

– Energisystemet i havner har fått en aktualisert betydning etter at den norske regjeringen, som ett av få tiltak i sitt “Veikart for hydrogen”, lover at det innen 2025 skal være minst fem hydrogenknutepunkter innen maritim transport som også vil ha mulighet for en kobling mot landtransport, sier Kunnskapsbyens prosjektleder Jon Eriksen.

Ved å samarbeide om tiltak som reduserer klimagassutslipp vil havnene bli mer bærekraftige og styrke sin konkurransekraft. Samtidig vil de bidra til økt konkurransekraft også for det regionale næringslivet ved at gods til og fra havnen transporteres med lavere CO2-utslipp.

Prosjektet bygger på årelangt svensk-norsk partnerskap innen hydrogen, solenergi og utslippsfri transport. Ved å samarbeide på tvers av landegrensene skal man utnytte de komparative fortrinn grenseregionen har, og realisere de ambisjoner som ligger innenfor økt bærekraftig konkurransekraft og grønn verdiskaping i nasjonale og regionale strategier.

Ports SoHy er finansiert av midler fra Interreg-ØKS, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Skagerak Energi, samt egenfinansiering fra partnerne.

 

   Partnere i Ports SoHy-prosjektet: