Back

Akershus Energi flytter til Lillestrøm neste år

Akershus Energi har inngått leieavtale med Kvartal 1 AS  og vil allerede høsten 2022 flytte hovedkontoret til toppetasjene i det nye EKKO-bygget, tvers ovenfor Lillestrøm stasjon.

– Ved å leie lokalene på toppen av EKKO-bygget fram til Energihuset står ferdig, kan vi framskynde planene om å samlokalisere store deler av selskapet i Lillestrøm, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi.

Konsernet fremskynder sine flytteplaner og vil være på plass i Lillestrøm samme år som selskapet runder 100 år – tre år før selskapets eget nybygg er innflyttingsklart.

– Muligheten til å leie lokalene på toppen av EKKO-bygget fram til Energihuset står ferdig, gir oss en unik mulighet til å realisere og framskynde våre planer om å samlokalisere store deler av selskapet i Lillestrøm, forklarer konsernsjef Eskil Lunde Jensen.

Satser bredt på fornybar energi

Av nærmere 80 ansatte vil rundt 50 av arbeidsplassene havne i nybygget til Kvartal 1 AS (som er eid av Lillestrøm Delta AS og Lillestrøm kommune). De øvrige ansatte er knyttet til driftsenhetene.

– Vi har driftsenheter for energiproduksjon en rekke steder; vannkraftverk, fjernvarmesentraler og vindkraftverk. Disse vil fortsatt driftes lokalt slik det gjøres i dag, og store deler av vannkraftproduksjonen vil fortsatt være i Nes kommune, presiserer han.

Akershus Energi har drevet med vannkraftproduksjon siden Rånåsfoss kraftverk sto ferdig i 1922. De senere årene har selskapet satset både stort og bredt innen fornybar energi.

Energiselskapet har i dag en rekke vannkraftverk, flere fjernvarmesentraler på Romerike, vindkraftverk i Nord-Odal og virksomhetsområder innen energihandel og infrastruktur. Det siste skuddet på stammen er datterselskaper som satser på solkraft og hydrogen.

Styrker Lillestrøms kunnskapsmiljø

– Produksjon av fornybar energi er vår hovedvirksomhet, og vi har som mål å øke produksjonen med 1 TWh i vår region innen 2025. Dette er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag for å nå klimamålene både lokalt og nasjonalt, sier konsernsjefen.

Akershus Energi har de senere årene inngått partnerskap i en rekke spennende selskaper innen fornybar energi, blant annet Otovo, Solenergi FUSen, Viken hydrogen, Soleie, Solgrid og Svalun. Når selskapene Solgrid og Soleie samle sin solkompetanse i samme bygg i Lillestrøm vil samarbeidet bli både tettere og bedre, fremholder han.

– Ved å samle våre forretningsområder samt hele administrasjonen og flere av våre partnere, danner vi et regionalt sentrum for fornybar energi i Lillestrøm. Det er allerede mange kunnskapsbedrifter i Lillestrøm. Vår ambisjon er å bidra til å løfte dette videre, sier Akershus Energis konsernsjef Eskil Lunde Jensen.

Fakta om Akershus Energi

  • 100 prosent eid av Viken fylkeskommune
  • Nær 80 ansatte
  • Verdi av konsernet 11 milliarder
  • Årlig produksjon av fornybar energi 2,7 TWh