Back

Klart for ny temaserie på IFE-akademiet

Onsdag 8. februar starter Institutt for energiteknikk (IFE) en ny sesong med temakvelder om forskningen ved instituttet. De to første temamøtene handler om silisiumforskning og Haldenreaktoren.

IFE-akademiet arrangeres som en serie temakvelder i løpet av året. Målgruppen er ungdom og voksne som er nysgjerrige og interessert i å lære mer om forskning.
Målet med disse arrangementene er å presentere IFEs forskningsaktiviteter i en større sammenheng. Temakveldene belyser hvilken betydning forskningen ved instituttet har for samfunnet, og for utfordringer innen energi, klima og sikkerhet.

Silisium-forskningen
Første temakveld tar for seg det spennende råstoffet silisium. Silisium som utgjør hele 27 prosent av jordskorpa, er blitt etterkrigstidens kanskje viktigste grunnstoff. Det brukes i alt fra plast til leppestift, elektronikk, PCer og mobiltelefoner. Om lag 90 prosent av dagens solceller er laget av silisium.
Onsdag 8. februar kan du lære mer om hvilke utfordringer IFEs silisium-forskere jobber med. Da vil forsker Trygve Mongstad orientere om utviklingen av nye og bedre prosesser for fremstilling og bruk av silisium i solceller og litiumion-batterier.

Haldenreaktorens betydning
Den påfølgende temakveld vil handle om Haldenreaktoren, som IFE tar sikte på å starte opp igjen Haldenreaktoren i løpet av andre kvartal. Onsdag 8. mars vil forskningsleder Helge Thoresen fortelle om reaktorens rolle i utvikling av nye og ulykkessikre brenselstyper, 4. generasjons reaktorer og små modulære reaktorer.

Temakveldene til IFE-akademiet er gratis.
Arrangementene holdes i Instituttveien 18, på Kjeller.