Back

Store nullutslippskjøretøy får Enova-støtte

En ny støtteordning til bedrifter som kjøper batterielektriske og hydrogendrevne kjøretøy, ble annonsert av Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova, på Enovakonferansen i Trondheim.

Akershus fylkeskommune har, som deleier av Ruter, vært en pådriver for hydrogenbaserte bussløsninger i Norge. Foto: Ruter

Støtten skal bidra å etablere et marked i Norge for nullutslippsbiler i næringslivet, for å få en tilsvarende utvikling for nullutslippskjøretøy i proffmarkedet som i privatmarkedet.

– Vi har ikke hatt de samme insentivene innenfor proffmarkedet, og håper at dette tilbudet fører til en oppsving også her. Transport står for nærmere en tredel av klimagassutslippene, og elektrifisering er en av de viktigste tiltakene for å kutte disse utslippene, sier Nakstad.

Enova vil lansere støtteordningen for proffmarkedet i løpet av første kvartal. Virksomheter vil da kunne søke Enova om å få dekket deler av merkostnaden knyttet til kjøp av elektriske varebiler og lastebiler eller hydrogenbiler.

Kristian Vik inviterer deg som vil lære mer om robuste hydrogenløsninger for store kjøretøyflåter, til å bli med til sluttkonferansen for NewBusFuel i Aberdeen 15. mars.

Enova-glede hos OREEC
Oreec som i langt tid har arbeidet for å promotere klimavennlige, hydrogenbaserte løsninger både til lands og til vanns, hilser Enovas satsing velkommen. Nyheten passer perfekt til OREECs deltakelse EU-prosjektet NewBusFuel. Prosjektet som har foretatt analyser av planlagte storskala hydrogenbussanlegg i 12 europeiske storbyer, skal ha sin sluttkonferanse i Aberdeen 15. mars.
– OREEC vil benytte anledningen til å invitere interesserte transportaktører, som vil lære mer om robuste hydrogenløsninger for store kjøretøyflåter – til å bli med til Aberdeen, sier NewBusFuel-ansvarlig i OREEC og generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, Kristian Vik.
Med Enova på laget håper han det blir slutt på «høna-og-egget-diskusjonen» om det er bilene eller fyllestasjonene som må komme først.
– Begge deler må på plass, samtidig. Det vil Enova nå være med å ta ansvar for, sier Vik.
Han trekker også fram det pionerarbeidet som Akershus fylkeskommune har stått for. Som ansvarlig for det norske konsortiet i NewBusFuel og – ikke minst – som deleier av Ruter, har fylkeskommunen vært en pådriver for å få etablert hydrogenbaserte bussløsninger i Norge.

Flere kjøretøy – lavere pris
Hydrogenbiler og større elektriske kjøretøy er foreløpig betraktelig dyrere i innkjøp enn tilsvarende kjøretøy med fossilt drivstoff.
– Prisene vil synke etter hvert som volumet øker, og det er denne endringen vi nå ønsker å få fart på. Hvor mye vi kan gå inn med, vil avhenge av lønnsomheten i det enkelte prosjektet, sier Nils Kristian Nakstad.