Back

Lavere utslipp av biogass i buss

Biogassbusser har lavere klimagassutslipp enn busser med andre drivstoffteknologier, viser en rapport som ble sluppet på Arendalsuka.

Biogass svarer opp de aller fleste av FNs bærekraftsmål. Illustrasjon: Endrava

Rapporten «Biogass som klimatiltak for buss i Norge» er utarbeidet av konsulentselskapet Endrava, på vegne av Biogass Norge, OREEC, Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) og Air Liquide.Rapport

– Biogass er et godt klimatiltak for buss som også har en fantastisk kretsløpseffekt. På mange måter er det busspassasjerenes egen energi som gjenvinnes og brukes på bussen, sier adm. direktør Ragnhild Borchgrevink i VEAS.

Hun viser samtidig til at bare en brøkdel av verdens avfallsressurser blir brukt til å lage biogass. Hvis mer av denne ressursen tas i bruk kan dette bli en betydelig energiform, påpeker hun.

Klimasmart og økonomisk
Biogass til buss er bra for klima, bra for næringsutvikling, arbeidsplasser og sirkulærøkonomien, fremholder Marit Heiberg, prosjektleder for biogass i OREEC. Rapporten viser med all tydelighet at biogass er et svært godt klimatiltak for buss.

– Oslo kommune eier både 60 prosent av Ruter og de tre store biogassanleggene VEAS, Bekkelaget avløpsrenseanlegg og Romerike Biogassanlegg. Vi er derfor overasket over at kommuneledelsen ikke evnet å ha to tanker i hodet samtidig, da det ble kjøpt inn flere hundre, nye busser. Disse bussanbudene ga Oslo en gyllen mulighet til å nå kommunens klimamål og samtidig sørge for lokal næringsutvikling. Den gikk vi dessverre glipp av, sier Marit Heiberg, prosjektleder for biogass i OREEC.

I dag blir for mye av Oslo kommunes egen biogass faklet som metan. I Europa kommer biogass for fullt.

– Det er på høy tid at Oslo kommune våkner opp og gjør som bystyret selv har vedtatt – nemlig å satse på biogass, understreker Heiberg.

Marit Heiberg, prosjektleder for biogass i OREEC, her på Esvall i Nes, sammen med blant andre stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H).

Savner eierstrategi
– Når biogassen fakles fremfor å brukes til drivstoff får det negative konsekvenser for miljøet. Enda verre blir det når kommunen velger å importere 1. generasjons biodiesel fremfor å bruke egen lokalprodusert biogass, påpeker Heiberg.

Kloakk og matavfall er kortreiste ressurser med stor gjenbruksverdi. En rekke spennende teknologiselskaper er interessert i å koble seg på produksjonen ved Romerike biogassanlegg, i Esval miljøpark i Nes kommune.

De vil gjerne utvikle nye produkter i innovative produksjonslinjer, forteller Heiberg.

– Jeg savner en markedsstrategi fra eieren av biogassanleggene. Oslo kommune har bygd dem og drifter dem. Men ønsker de virkelig ikke å bruke biogassen som produseres her?

– Ypperlig gjenbruk
Eirik Trygve Bøe (V), som leder hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune, mener rapporten underbygger det faktum at biogass fra matavfall og kloakk er noe av det mest klima- og miljøvennlige drivstoffet det er mulig å putte på en buss.

– Dette er den ypperlig gjenbruk av ressurser som ellers ville bidratt til klimagassutslipp, sier han.

Fylkesvaraordfører og gruppeleder for Ap i Østfold fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen, understreker at det handler om politisk vilje og vilje til å tenke helhetlig.

– Alt materiale som kan brukes til biogass må brukes for å produsere biogass – og all produsert biogass må brukes, understreker Jacobsen.