Back

Lønnsomt med sol på huset

– Det er fullt mulig å få økonomi i solceller på taket, sier forsker Josefine Selj hos Institutt for energiteknikk, til nyhetstjenesten Sysla Grønn.

Privat solstrøm er én ting, kommersiell produksjon noe helt annet. Josefine Selj ser ikke hvordan det skal være mulig å regne hjem store solparker i Norge – i hvert fall med dagens strømpris.
Solstrømprodusenter er ikke i stand til å konkurrere med de øvrige kraftprodusentene, i et marked der spotprisen ligger så vidt over 20 øre/kWh, påpeker hun.

Mulig å hente ut 80 øre/kWh
Solstrøm kan likevel være lønnsom, selv i Norge. Da er forutsetningen er at strømmen brukes der den produseres.
– Har du solceller på huset ditt, vil verdien av energien tilsvare prisen på strøm, pluss nettleien og alle avgiftene. Da er det fullt mulig å få økonomi i solceller på taket, sier Josefine Selj.
I så fall vil solstrømmen være verdt om lag 80 øre/kWh, påpeker hun.

Josefine Selj fra IFE er med i Solenergiklyngen. Ved siden av seg har hun Kunnskapsbyens adm. dir Anita Orlund og prosjektleder Trine Kopstad Berentsen, med statssekretær Dilek Ayhan og statsråd Jan Tore Sanner på raden foran. Bildet ble tatt 20. juni, under markeringen av Solenergiklyngens opptak i Arena-programmet til Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd.
Josefine Selj (bak t.v.) fra IFE er med i Solenergiklyngen. Ved siden av seg har hun Kunnskapsbyens adm. dir Anita Orlund og prosjektleder i Kunnskapsbyen, Trine Kopstad Berentsen. På raden foran sitter statssekretær Dilek Ayhan og statsråd Jan Tore Sanner på raden foran. Bildet ble tatt i Oslo 20. juni, under markeringen av Solenergiklyngens opptak i Arena-programmet til Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd.

Sterkt solmiljø på Kjeller
Kjeller-miljøet representerer et sentralt kunnskapssenter for solenergi i Norge. Solavdelingen på IFE ble rett før sommeren tildelt ny status som forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) gjennom opprettelsen av det nye sol-senteret Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology.
IFEs Josefine Selj er også sentral i den nye Solklyngen, som nylig ble tatt opp i Arena-programmet. Dette er et nasjonalt tiltak for næringsutvikling og verdiskaping, støttet av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd.
Samlingen av Solklyngen har vært ledet av Kunnskapsbyens prosjektleder Trine Kopstad Berentsen. Hun har i langt tid jobbet for å samle industrien, leverandører, entreprenører, forskningsmiljøer, kommuner og utdanningsinstitusjoner i et felles nettverk. Prosjektet ecoINSIDE i Interreg Sverige-Norge-programmet har vært en viktig plattform i dette arbeidet.

Solenergi på dagsordenen
Solenergiklyngen er et nettverk av 60 sentrale aktører innen solenergi, som blant annet jobber for å gjøre solenergi mer populært blant politikere. Trine Kopstad Berentsen ønsker å bruke «klynge-statusen» til å sette sol på kartet i det norske energilandskapet.
– Det er nå det store soltoget går, sier Berentsen, som vil at Solklyngens midler fra Innovasjon Norge skal rettes mot rekruttering og innovasjon i solbransjen.