Back

Aha-opplevelser på Forskerfrokost

Den første forskerfrokosten for Forskningsinstituttene på Kjeller utløste flere aha-opplevelser hos deltakerne.

Et trettitalls forskere og andre nysgjerrige møtte opp på frokostmøtet fredag 13. oktober for å se og høre om dette kunne være et interessant forum. De angret ikke. Både frokosten og foredragsholderne ga mersmak.
Atle Skaugen (FFI), Jarle Gran (Justervesenet), Kristin Mueller (Ife) og Kjersti Tørnkvist (NILU) fortalte om hvordan de anvender sensorer og måleteknikk i den daglige virksomheten.

Samme sekund i 50 år
Forsamlingen fikk høre om utstyr for alt fra kartlegging av havbunn til klima, bruk av laserbaserte 3D-bilder, kalibrering og stresstesting av utstyr og utvikling av nye måleapparater og instrumenter.
Jarle Gran kunne dessuten fortelle at 13. oktober var en merkedag å feire:
– SI-sekundet (i Det internasjonale måleenhetssystemet) blir 50 år akkurat i dag!

Kortreist ekspertise
Han var likevel mer opptatt av å understreke betydningen av å kunne «møtes i teknologien». Gran mener det er et stort potensial for utvikling av kreative prosesser med hjelp utenfra; ved å ta i bruk andre briller og andre synsvinkler enn sine egne.
Da Kristin Mueller fortalte at Ife har spisskompetanse på isotop-målinger, fant Kjersti Tørnkvist ut at hun vil undersøke hvorfor NILU må sende sine isotopprøver til London. Nå vil NILU og Ife møtes for å se på mulighetene for et samarbeid om dette.

Knytter forsker-bånd
– Det kan selvfølgelig være mange grunner til at dette ikke lar seg gjøre. I så fall kan det kanskje være andre området vi kan samarbeid om. Det vil vi nå se nærmere på, sier Tørnkvist.
De første samarbeidstrådene fra forskerfrokosten ble knyttet allerede på planleggingsstadiet. Under forberedelsen av arrangementet oppdaget FFI og Justervesenet at de hadde felles interesser innenfor måleteknikk – og opprettet kontakt om dette.

– Verdt å gjenta
Prosjektleder Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm, som var ansvarlig for arrangementet, lover at det vil komme nye forskerfrokoster med nye forskningstemaer. Hun vil gjerne ha innspill til temaer og innledere.
– Forskningsparken Kjeller har utrolig mange entusiastiske forskere. Felles for de fleste er at de er opptatt av utvikling og anvendelse av teknologi. Kanskje kan vi bygge et enda sterkere miljø og nye prosjekter hvis vi vet mer om hverandre, sier Heiberg.