Back

Skapte arenaer for sirkulær bioøkonomi

OREECs forarbeid til en rapport om den sirkulære bioøkonomien i Norge, har samlet aktører på spennende, tverrfaglige arenaer.

Rapporten beskriver en foresightprosess som ble ledet av OREEC og gjennomført i samarbeid med forskere ved NIFU – Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

  • Foresight er en inkluderende prosess der man diskuterer fremtiden, med mål om å bidra til å forme den. I tillegg til at denne rapporten dokumenterer prosessen, er effektene av å delta i prosessen vel så viktige, påpeker prosjektleder Marianne Reime i OREEC. Som et resultat av prosessen ble det skapt tverrfaglige nettverk, med deling av visjoner og kunnskap, noe som bidrar til å bygge en felles forståelse av den sirkulære bioøkonomien i Norge.

Fem bioøkonomi-visjoner

Foresightprosessen engasjerte en rekke aktører som representerer ulike sektorer i bioekonomien i Norge. Gjennom deltagelse i to surveys og to fremtidsverksteder har OREEC lagt til rette for at disse aktørene kunne dele meninger på tvers. Utgangspunktet for prosessen var å identifisere hvorvidt de svært ulike sektorene og aktørene har noe til felles når de, fra sitt ståsted, vurderer fremtiden til den sirkulære bioøkonomien i Norge. Det innebærer en bærekraftig ressursutnyttelse av biologiske sidestrømmer og rest-produkter i innovative verdikjeder. I løpet av prosessen utkrystalliserte det seg fem visjoner av den fremtidige bioøkonomien:

  • Ikke avfall, bare ressurser
  • Nettverk og «power couples»
  • Lokale, spesialiserte verdisirkler
  • Fossilfri fremtid
  • Forskning basert på industriens behov.

Gode resultater

Relasjoner på tvers av siloer er bygget og styrket gjennom at aktørene har jobbet sammen for å diskutere og definere fremtidige muligheter.

– Kunnskap om den sirkulære bioøkonomien har økt mellom deltagerne, som også er blitt inspirert til å se verdikjedemuligheter på tvers av sektorer, forteller Reime. Hun viser også til at prosessen har skapt entusiasme og interesse for den sirkulære bioøkonomien, som foreløpig er et lite benyttet begrep.

– Aktørene som deltok i foresight-prosessen har bidratt til utviklingen av konseptet «sirkulær bioøkonomi», understreker hun.

Foresightprosessen og -rapporten er del av prosjektet SusValueWaste, finansiert under Forskningsrådets BIONÆR-program. NIFU er partner i OREEC. Flere av OREECs partnere, som Lindum, CAMBI og Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune, er også knyttet til prosjektet.

Hele rapporten er tilgjengelig her:

http://www.susvaluewaste.no/wp-content/uploads/2017/09/Foresight-Report-SusValueWaste.pdf

Se også rapporten vår fra 2016 om den sirkulære bioøkonomien i Skandinavia:

http://www.susvaluewaste.no/wp-content/uploads/2016/06/SusValueWaste-2016-The-circular-bioeconomy-in-Scandinavia.pdf

Mer om prosjektet på SusValueWaste hjemmeside.