Back

Akershus gir kontantstøtte til hydrogenbiler

Akershus fylkeskommune innfører en støtteordning til kommuner som kjøper nye hydrogenbiler.

Hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune vedtok 31. august å innføre en tilskuddsordning for kommuner som går til anskaffelse av hydrogenbiler.
– Ja, det kommer en ordning med 100.000 kroner i tilskudd til innkjøp av hydrogenbiler kommunal sektor, bekrefter Øyvind Michelsen, som er fylkesdirektør for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.
Han forteller at arbeidet med å lage retningslinjer for den nye støtteordningen vil bli igangsatt umiddelbart.

– Vi trenger politiske grep og ordninger som skaper forutsigbarhet og et godt tidligmarked for hydrogenkjøretøy, sier Kristian E. Vik.
– Vi trenger politiske grep og ordninger som skaper forutsigbarhet og et godt tidligmarked for hydrogenkjøretøy, sier Kristian E. Vik.

God signaleffekt
– Dette er en meget god nyhet for å få den viktige offentlig sektoren til å anskaffe biler, sier Kunnskapsbyens Kristian E. Vik, som er norsk prosjektleder i Interreg-prosjektet Blue Move.
Kommunesektoren har en svært viktig foregangsrolle, fordi med reell driftserfaring «innomhus» skaffer kommuneadministrasjonene og politikken de praktiske kunnskapene som trengs for å kunne legge realistiske og hensiktsmessige føringer nullutslipps transportpolitikk, som skal gjelde både for egne etater, næringsliv, nyttetransport og i privat sektor.
Han ser på innføringen av den nye støtteordningen i Akershus fylkeskommune i nåværende fase som en viktig drahjelp, ved å etablere gode ambassadører.
– Det blir en spennende utvikling framover, og vi ser en ny trend i at til tross for at Norge er et lite land, lytter bilbransjen til de politiske grep og ordninger som skaper forutsigbarhet og tidligmarked for de neste modellene av hydrogenkjøretøy som de skal utvikle, sier en fornøyd Kristian E. Vik.

10 eller 20 biler?
Fylkeskommunen har bevilget én million kroner fra Miljøfondet til tilskuddsordningen for hydrogenbiler. I klartekst betyr det at fylkeskommunen vil støtte innkjøp av ti biler.
Det er også vedtatt å søke om et tilsvarende beløp fra Miljødirektoratets klimamidler, slik at totalsummen blir to millioner kroner. I så fall vil støtteordningen kunne omfatte innkjøp av til sammen 20 biler.
Michelsen håper Miljødirektoratet er positiv til dette, samtidig som han høflig avstår fra å begi seg inn på noen spekulasjon om hvor stor sjansen er for at det vil skje.

Trenger hydrogenstasjoner
Det går i dag 30 biler med brenselcelle på veiene i Oslo og Akershus. I fylkeskommunens «Hydrogenstrategi 2014-2025» var det estimert et bilantall på 100 i 2016. I den siste rulleringen av planen anføres det at det store gapet mellom estimert bilantall og det faktiske, i hovedsak skyldes at utbyggingen av hydrogenfyllestasjoner er forsinket.
– Vi henger etter på dette og har slitt med mangelfull statlig oppfølging, etter at Transnova falt bort og denne oppgaven ble overtatt av Enova. Men nå ser det ut til å løsne. Det kommer tilskudd til flere nye stasjoner i 2017. Allerede i høst får vi dessuten to nye stasjoner i Bærum, påpeker Michelsen.

Akershus fylkeskommune er også økonomisk bidragsyter til Blue Move.