Back

Akershus Energi investerer i hydrogenselskap

Akershus Energi AS, Greenstat AS, Nel Fuel AS og H2 Energy AS går sammen om å etablere produksjon og salg av hydrogen til transportsektoren i Norge.

I en børsmelding skriver skriver Akershus Energi at kraftselskapet har investert i hydrogenselskapet Green H2 Norway AS. De fire partnerne eier 25 prosent hver i det nyopprettede selskapet.

– Akershus Energi er svært fornøyd med å ha fått til et samarbeid med Nel, H2 Energy og Greenstat om etablering av en offensiv satsning på storskala hydrogenproduksjon i Norge. Dette er helt i tråd med vår eier, Viken fylkeskommunes ambisjoner om å bidra i omstillingen til fossilfri transport, sier Eskil Lunde Jensen, konsernsjef i Akershus Energi.

Jensen ser fram til å realisere en operativ hydrogenproduksjon på Østlandet i løpet 2020.

I Sveits har Hyundai Motor Company, sammen med H2 Energy, Hydrospider (et joint venture mellom H2Energy, Alpiq and Linde) etablert et tilsvarende selskap. Selskapet skal forsyne en flåte på 1600 hydrogenlastebiler. Hyundai betrakter også Tyskland, Nederland, Østerrike og Norge som høyaktuelle land for sine hydrogenlastebiler.