Back

Solenergiklyngen blir egen forening

Solenergiklyngen har åpnet et nytt kapittel i det norske soleventyret – og stiftet sin egen, frittstående forening.

15. januar vedtok partnerskapet i klyngen å omdanne seg til en frittstående forening. Stiftelsesmøtet ble holdt i historiske omgivelser på Oscarsborg festning, rett utenfor Drøbak.

Styreleder Frank Sagvik i Kunnskapsbyen Lillestrøm som deltok på arrangementet, beskrev dette som en merkedag. Han sammenlignet begivenheten med følelsen foreldre har nå barna flytter ut av barndomshjemmet:

– Du får litt delte følelser, men du er stolt av at barna er blitt voksne og står støtt på egne ben, sa Sagvik.

Ønsker fortsatt tett samarbeid
Kunnskapsbyens direktør, Daniel Ras-Vidal, er imponert over den store gjennomslagskraften klyngepartnerskapet har fått.

– Kunnskapsbyen er stolt av å ha utviklet en nasjonalt ledende klynge og ønsker Solenergiklyngen all lykke til som frittstående forening. Vi ser frem til å videreføre et sterkt samarbeid i en fornybarsektor som preges av høy vekst nasjonalt og globalt og et økende investeringsnivå, sier Ras-Vidal.

Han viser til at sektorkoblinger i energisystemet vil bli en sentral utfordring fremover.

– Kunnskapsbyen ser mange spennende synergier mellom Solenergiklyngen og den nye Hydrogenklyngen, sier han.

Kunnskapsbyen var fødselshjelper
Kunnskapsbyen bidro aktivt med å legge til rette for solenergisamarbeidet da et knippe aktører – blant annet fra Interreg Norge-Sverige-prosjektene FEM og ecoINSIDE – ønsket å bygge opp en arena for samarbeid innen solenergibransjen.

Solenerginettverket ble startet i 2013 og sekretariatet for solenergisatsingen ble lagt til Kunnskapsbyen på Kjeller. Oppbyggingen ble finansiert av Akershus fylkeskommune og initiativet fikk også støtte av OREEC-nettverket, IFE og bedriftene.

I 2016 ble nettverket tildelt Arena klyngestatus som en nasjonal næringsklynge, med mål om å styrke innovasjonsevnen og konkurransekraften i det globale solenergimarkedet.

Solenergiklyngen er nå tatt opp i Arena Pro i programmet til Norwegian Innovation Clusters. Det innebærer at Solenergiklyngen får ytterligere fem nye år med forsterket støtte, tilrettelagt av det statlig finansierte klyngeprogrammet.