Back

Vikens næringsråd møtte Kjellermiljøet

Vikens fylkesråd for næring, Johan Edvard Grimstad (Sp) har allerede rukket å bli godt kjent med FoU- og innovasjonsmiljøet i Forskningsparken Kjeller.

Næringsråd Johan Edvard Grimstad (t.v.) og hans stab fra Viken fylkeskommune startet dagen med en omvisning hos ScaleUp Lillestrøm.

Kjellermiljøet inviterte til en orientering om sin forsknings-, innovasjons- og entreprenørskapsaktivitet, mandag 16. desember. Viken-delegasjonen startet dagen med et besøk hos ScaleUp Lillestrøm. Deretter gikk turen videre til Kunnskapsbyens hus.

Johan Edvard Grimstad var godt fornøyd da kunne runde av dagen med en dialogrunde: – Dette har vært en lærerik dag for oss, sa han, og la til at innovasjonsnivået i Kjellermiljøet er imponerende.

Startup-satsing i Lillestrøm
På ScaleUp Lillestrøm ble næringsledelsen fra Viken møtt av daglig leder Kristin Uvaag Tufte og direktør Daniel Ras-Vidal i Kunnskapsbyen Lillestrøm. Uvaag Tufte orienterte om de 20 bedriftene som nå er en del av ScaleUp Lillestrøm og samarbeidet med Kjeller innovasjon om inkubatortjenester. Hun fortalte også om det vellykkede etablerersenteret Business Lillestrøm – som også huser Etablerertjenesten Nedre Romerike.

Vikens påtroppende næringsråd Johan Edvard Grimstad (Sp) fikk førstehånds kjennskap til gründersatsingen fra Kristin Uvaag Tufte som er daglig leder for Business Lillestrøm og ScaleUp Lillestrøm og direktør Daniel Ras-Vidal i Kunnskapsbyen.

Fungerende direktør Terje Landsgård fortalte om Kjeller Innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater, oppstartsbedrifter, den krevende men spennende skaleringen av Deep Tech-bedrifter fra Kjellermiljøet, samt det nye, spennende samarbeidet med den europeiske romfartsorganisasjonen ESA om Norges første ESA Business Incubation Centre (ESA BIC).

Øystein Ulleberg, leder for IFEs Forskningssenter for Miljøvennlig Energi, FME MoZEES, orienterte utviklingsarbeidet innen batteri- og hydrogenverdikjeder, der Norge er i ferd med å ta en ledende posisjon. Han påpekte at radikale innovasjoner ofte medfører stor usikkerhet og risiko, at de ofte bygger på avansert forskning, og krever tilgang på nok kompetanse, ressurser og kapital for å lykkes.

Hele Viken må med
På Kjeller fikk næringsdelegasjonen fra Viken også møte innovasjonsdirektør Pål Midtlien Danielsen, hos Norsk Institutt for Luftforskning – NILU, og høre om deres samarbeid med næringsliv og offentlig sektor, innovasjon og spin-offs. Forskningsleder Marit Paulsen hos Forsvarets forskningsinstitutts avdeling for innovasjon og industriutvikling, fortalte om innovasjon og verdiskaping fra norskutviklet forsvarsteknologi, som er i ferd med å føre norsk teknologi hele veien til Mars, gjennom FFIs georadar som er utviklet for NASA, til Marsekspedisjonen 2021.

Fylkesråd for næring, Johan Edvard Grimstad (Sp) uttrykte at han er særlig opptatt av å finne ut hvordan kunnskaps- og teknologimiljøene i Kongsberg, Halden, Ås og Kjeller kan styrke hverandre. Han trakk også fram flertallspartienes (Ap, Sp, SV og MDG) politiske plattform og de ambisiøse målene om at næringslivet må sette fart på det grønne skiftet.

– Næringslivet skal ikke reguleres inn i dette, men selv ta ledelsen – og utvikle seg til å kunne ta internasjonale anbud. Vi ser på Akershus som en motor i næringsutviklingen og er opptatt av hvordan vi kan få med hele Viken i dette, sa Grimstad og påpekte at digitalisering vil spille en sentral rolle.

Den nye fylkesråden er også opptatt at å få en sterkere kobling mot Siva og Innovasjon Norge, ikke minst med tanke på å utløse fellesskandinavisk teknologiutvikling.

– Vi håper dette blir starten på fire spennende og ambisiøse år, der regionen skal skyte fart. Det blir i hvert fall ikke fire år med hvileskjær, lovte Grimstad.