Back

Emisjon i hydrogenselskapet Hyop

Hyop, som er landets ledende leverandør av hydrogen som drivstoff i hydrogenbiler, vurderer å ta inn eksterne aksjonærer i selskapet.

I forbindelse med at Hyop går fra å drive uttesting av hydrogenstasjoner til å drive kommersielle fyllestasjoner, trenger selskapet større finansielle muskler. Det Kjellerbaserte hydrogenselskapet har lagt ut et skjema på nettsiden sin, der interesserte kan registrere seg.
– Vi vil nå gå bredt ut for å lodde interessen, og er åpne for å ta inn en del aksjonærer, sier daglig leder i Hyop, Ulf Hafseld.
Han antyder at det kan være aktuelt med en kapitalutvidelse opp mot ni millioner kroner.

Ulf Hafseld i Hyop antyder at det kan være aktuelt med en kapitalutvidelse opp mot ni millioner kroner.
Ulf Hafseld i Hyop antyder at det kan være aktuelt med en kapitalutvidelse opp mot ni millioner kroner.

Godt posisjonert
– Kompetente medarbeidere og en god forsyningskjede, gjør at vi ser et stort potensiale for å kunne levere konkurransedyktig drivstoff i årene som kommer. Vi har lang erfaring og god kunnskap om alt som må være på plass for å lykkes med dette. Vi har posisjonert oss slik at vi kan etablere og drive stasjoner på sentrale steder i hovedstadregionen, sier Hafseld.
Han opplyser at Hyop i første omgang vil etablere tre robuste stasjoner i Akershus og Oslo, som skal sikre tidligbrukere av hydrogenbiler en stabil forsyning på sentrale steder som Høvik i Bærum, Ryen i Oslo og Oslo lufthavn på Gardermoen.
I tillegg vil selskapet drive stasjonen på Herøya i Porsgrunn, som leverer hydrogen til de andre stasjonene. Hyop vil også fortsette som operatør av demonstrasjonsstasjonen på Åråsen i Lillestrøm.

Fra test til kommers
For å etablere og drive et nettverk av kommersielle hydrogenstasjoner må Hyop få på plass et nettverk av stasjoner på sentrale steder.
– Vi fokuserer i første rekke på utbygging i Østlandsregionen, hvor det forventes størst etterspørsel i tidlig fase. Skal hydrogenbilen for alvor kunne erstatte bensin- og dieselbiler, trengs det et nasjonalt nettverk, påpeker Hafseld.
Med en kostnad på 25 millioner kroner per hydrogenstasjon, vil det koste 10 milliarder kroner å bygge ut et landsdekkende nettverk med 400 hydrogenstasjoner. Med en tilskuddsordning på 50 prosent av kostnadene vil dette koste staten fem milliarder kroner – tilsvarende subsidiene til 10.000 Teslaer.

Nye biler på vei
Hydrogenbiler er elektriske biler som drives frem av en elektrisk motor akkurat som EL-bilene. Den største forskjellen er at hydrogenbilene lagrer energien som hydrogen, som omdannes til strøm under kjøring.
Tre store bilfabrikanter – Hyundai, Toyota og Honda – har allerede startet kommersielt salg av hydrogenbiler. Frem mot 2020 komme flere bilfabrikanter til å lansere hydrogenmodeller.
Hydrogenbilene har sin egen skiltserie som starter med «HY» og nyter godt av de samme godene som elbiler. HY-bilene kan dessuten kjøre fritt i kollektivfeltene der EL-bilene har fått restriksjoner. Det forventes at hydrogenbilene vil beholde disse insentivene når de gradvis reduseres for EL-bilene. I årets statsbudsjett ble det vedtatt å beholde insentivene for HY-biler frem til 2025 eller 50.000 biler.

Norske fortrinn
Norge har mye fornybar elektrisitet og rikelig med vann. Vi kan spalte vann ved hjelp av elektrolyse for å få hydrogen.
I en hydrogenbil føres hydrogen og oksygen fra lufta sammen i en brenselcelle. Dette gir strøm til fremdrift, og rent vann som eneste utslipp.
En personbil gjør unna tankingen på en hydrogenstasjon i løpet av tre minutter. På en kilo hydrogen kan man kjøre 100 kilometer. Tankene på dagens biler holder 5-6 kilo hydrogen.

Les mer om kapitalutvidelsen i Hyop her.