Back

Samarbeid den beste drivkraften

Norge trenger attraktive bymiljøer. – Høyt utdannet arbeidskraft er mer produktiv når den bor tett enn når den bor spredt, sier Erling Dokk Holm.

– Kunnskap, kjennskap og tillit er det som må til for at vi skal lykkes, sier administrerende direktør Anita Orlund i Kunnskapsbyen Lillestrøm.
– Kunnskap, kjennskap og tillit er det som må til for at vi skal lykkes, sier administrerende direktør Anita Orlund i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Årsaken er at arbeidsstyrken er mer produktiv i områder med høy befolkningstetthet og stor befolkning, forklarte Dokk Holm som fredag han deltok på en godt besøkt nyttårslunsj, som Kunnskapsbyen Lillestrøm arrangerte for ansatte i medlemsbedriftene og samarbeidspartnere.
Administrerende direktør Anita Orlund presenterte Kunnskapsbyens nye visjon og hovedmålsettinger. Hun orienterte også om alt som rører seg innenfor nettverkene, både Forskningsparken Kjeller, Lillestrøm Eiendomsforum, Business Lillestrøm, by- og regionutvikling, nettverket OREEC og velferdsteknologi.
Gjennom et tett og godt samarbeid mellom bedriftene, teknologimiljøene og det offentlige kan denne regionen bli enda mer attraktiv både for et nyskapende næringsliv og ansatte med høy kompetanse. Da vil vi også ha et godt grunnlag for å kunne skape et bærekraftig næringsliv for fremtiden.
– Oppskriften for å kunne lykkes med dette dreier seg kunnskap, kjennskap og tillit, sa Orlund.

Nøkkelen til gode løsninger

Det er i byene kunnskapsnæringene vokser mest, påpekte byutviklingsekspert Erling Dokk Holm overfor Kunnskapsbyens medlemmer.
Det er i byene kunnskapsnæringene vokser mest, påpekte byutviklingsekspert Erling Dokk Holm overfor Kunnskapsbyens medlemmer.

Dokk Holm som har doktorgrad fra Arkitekt- og designhøyskolen og har arbeidet og publisert på områder som forbrukersosiologi, politisk teori, byplanlegging og arkitektur – understreket betydningen av å samarbeide om byutvikling. Han trakk også fram eksempler på hvor lett det kan gå galt når samarbeidet svikter, for eksempel mellom en kommune og statlig virksomhet.
Et eksempel er Gjersrud Stensrud i Oslo, som huser 60.000 nye innbyggere. Traseen for det nye hurtigtoget mellom Oslo og Ski skal legges i tunnel rett under området, uten at det etableres noen stasjon her. I stedet skal det brukes tre milliarder krone på å forlenge T-banen, som vil bruke 35 minutter inn til Oslo. Med en ny togstasjon til 1,4 milliarder kroner ville reisetiden blitt fem minutter.

Høy utdanning og høy lønn
Det viser seg at områder med høy befolkning og høy befolkningstetthet også har høyere gjennomsnittslønn. Det er også i byene kunnskapsnæringene vokser mest.
– Høyt utdannet arbeidskraft er mer produktiv når den bor tett, enn når den bor spredt, sa Dokk Holm.
Han kunne også fortelle at det er kvinnene som i første rekke er premissleverandørene for det gode bostedet. Kvinner stiller høyere krav til nærområdet, kollektivtransport, utdanning, jobb og fritid. Nærhet til treningsmuligheter, handel, kultur og venner er avgjørende. Dette forklarer også hvorfor de urbane byområdene vil fortsette å vokse, påpeker Dokk Holm.
– En attraktiv by og levende bysentrum krever nok funksjoner og nok folk, sier han.

Se Erling Dokk Holms presentasjon fra nyttårslunsjen her.

Se Erling Dokk Holms presentasjon fra nyttårslunsjen her.