Back

Hun kjører hydrogenbil som privatbil

Småbarnsmor Birgit Liodden er den første privatpersonen i Norge som har kjøpt hydrogenbilen Toyota Mirai for å bruke den som familiebil.

Hun kontaktet Toyota og sa hun måtte ha den, og fikk hun det som hun ville.
– Jeg ventet faktisk med å skaffe meg en miljøbil til hydrogenteknologien var klar. Hydrogen er en spennende og viktig supplerende teknologi – ikke minst for større kjøretøy og skip, sier Liodden.
Hun synes det er ekstra gøy at hydrogenbilen er en Toyota, ettersom det er et selskap hun kjenner godt til fra sin tid i Wilhelmsen.
I dag er Liodden direktør for Nor-Shipping, hos Norges Varemesse i Lillestrøm.

Birgit Lioddens bil er identisk med Kunnskapsbyens hydrogenbil, som prosjektleder Daniel Bügel benytter i informasjonsarbeidet til Green Drive Region, i Interreg Sverige-Norge-programmet.
Birgit Lioddens bil er identisk med Kunnskapsbyens hydrogenbil, som prosjektleder Daniel Bügel benytter i informasjonsarbeidet til Green Drive Region, i Interreg Sverige-Norge-programmet.

Businessaktivist for klima
Nor-Shipping-direktøren har et voldsomt sterkt engasjement for klimautfordringene, noe hun også har tatt med seg inn arbeidet sitt.
– Hvis du forstår hvor mye vårt samfunn må endre seg, så må du som leder også trekke bærekraft inn i det arbeidet du gjør. Da jeg begynte i shipping i 2006 var det få som snakket om miljø. Nå, ti år etter, er vi midt inne i et akselererende skifte.
Dette er hun så glødende opptatt av, at det føles nesten ufint å dreie samtalen vekk fra de globale klimaproblemene tilbake til hydrogenbilen.
Det globale og det lokale henger uansett sammen. Liodden forteller at hun utelukkende har fått positive tilbakemeldinger på hydrogenbilen – både på jobb og privat.
– Miraien er en flott familiebil, som blir veldig fort varm. Så langt er jeg knallfornøyd, sier hun.
Som forbruker tar hun ansvar for sine valg. Når belønningen for å kjøre hydrogenbil også betyr fritak for bompenger og adgang til å kjøre i kollektivfeltene som Teslaene ikke får benytte, da blir det ekstra lett å ta ansvar, mener Liodden. Det eneste problemet hun har støtt på som hydrogenbileier, var en frosset fyllepistol som skapte litt trøbbel da hun skulle tanke.

Nor-Shipping har gjort om FNs bærekraftmål til 17 konkrete maritime mål.
Nor-Shipping har gjort om FNs bærekraftmål til 17 konkrete maritime mål.

Globale, maritime løsninger
Akkurat nå jobber hun jobber på spreng med å legge alle brikkene på plass til den neste Nor-Shipping-messa, som arrangeres i Lillestrøm og Oslo fra 29. mai til 2. juni.
– Dette er et gigantisk utstillingsvindu for Norge, med 35.000 besøkende fra hele verden. Tusen utstillere, med verdens ledende maritime bedrifter i spissen, kommer for å vise fram de nyeste produktene og tjenestene innen industrien, forteller hun.
Nor-Shipping skal sette klima på agendaen, påpeker Liodden. Ved bruk av nye forretningsmodeller ser hun maritimnæringen som en kraftfull bidragsyter til å løse store, globale utfordringer.
– Vi har tatt FNs bærekraftmål og gjort de om til 17 konkrete maritime mål. Nor-Shipping er også ledende i vår næring når det kommer til implementering av Norges grønne skifte, sier hun.

– Kundene i maritim sektor etterspør i stadig større grad et grønt fotavtrykk, påpeker Birgit Liodden, som er direktør for Nor-Shipping hos Norges Varemesse i Lillestrøm.
– Kundene i maritim sektor etterspør i stadig større grad et grønt fotavtrykk, påpeker Birgit Liodden, som er direktør for Nor-Shipping hos Norges Varemesse i Lillestrøm.

Klimahensyn er god business
Nor-shipping 2017 skal være en «catalyst for change», der disruptiv bærekraft er et sentralt tema. Gjennom konkurransen «From problem to profit» blir også ungdom utfordret til å delta, med videoer som viser fremtidsrettede løsninger for bransjen. Liodden lover flere heftige attraksjoner under Nors-Shipping-messa i Lillestrøm.
– Vi skal blant annet bygge opp et Disneyland for hav-, energi- og tech-nerder.
Og bare så det er helt klart: Det står ingen offentlige støtteordninger bak Nor-Shipping sin klimasatsing. Liodden ser på dette som utgifter til inntekts ervervelse.
– Den maritime bransjen vil få mye igjen for dette. Det er god business. Vi ser allerede i dag at transportkundene i stadig større grad etterspør et grønt fotavtrykk, påpeker hun.