Back

Felles løft for skandinavisk hydrogensatsing

Stor optimisme preget hydrogenkonferansen HFC Nordic, som i år ble holdt i Sandviken, nord for Stockholm. Med økende politisk medvind i ryggen øyner flere aktører nye forretningsmuligheter.

Konferansen ble ledet av Björn Aronsson som er daglig leder for Vätgas Sverige.
Konferansen ble ledet av Björn Aronsson som er daglig leder for Vätgas Sverige.

I forbindelse med åpningen av den internasjonale hydrogenkonferansen leverte Hyundai seks hydrogenbiler til Sandvikens kommun og til industrikonsernet Sandvik. I kommunen er det nå sju hydrogenbiler. I forhold til folketallet er det ingen andre byer i Europa som kan måle seg med dette.
– Sandviken har under 40.000 innbyggere, men har likevel klart å få til en betydelig satsning på hydrogen. Det klarer de med et engasjert næringsliv og en fremoverlent kommune som tør å satse. Det er mange smarte hoder her oppe som tar de utfordringene vi står ovenfor på alvor, sier prosjektleder Daniel Bügel i Kunnskapsbyen Lillestrøm, som jobber med hydrogen i det svensk-norske Interreg-prosjektet Green Drive Region.

En blitt svensk ledestjerne
Med den store hydrogensatsingen som gjøres i Sandvik, var det en selvfølge at årets hydrogenkonferanse ble lagt hit, mener konferanseleder Björn Aronsson.
Han er daglig leder for Vätgas Sverige som er partner i hydrogenprosjektet Blue Move, sammen med blant andre Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Foruten den nye stasjonen i Sandviken, er det etablert hydrogenstasjoner på Arlanda og i Göteborg. Ytterligere en stasjon er under oppføring i Mariestad. Men ferdigstillelsen av hydrogenfyllestasjonen i Sandviken er blitt en måned forsinket, så det representerer en liten midlertidig utfordring.

Kunnskapsbyen var tilstede med blant andre Kristian Vik som er generalsekretær i Norsk Hydrogenforum og prosjektleder i Interreg-prosjektet Blue Move og Daniel Bügel fra Interreg-prosjektet Green Drive Region.
Kunnskapsbyen var tilstede med blant andre Kristian Vik som er generalsekretær i Norsk Hydrogenforum og prosjektleder i Interreg-prosjektet Blue Move og Daniel Bügel fra Interreg-prosjektet Green Drive Region.

Ser ny vår for hydrogen
Norge har i lang tid vært en ledende hydrogennasjon, som har gitt et kraftfullt bidrag til å etablere et sterkt hydrogenmiljø på tvers av landegrensene i Norden. Den nye maritime satsingen i Norge følges nå med stor oppmerksomhet, og med interesse for et mulige case også i våre naboland. Mulighetsbetraktinger rundt elektrifisering av jernbanetransporten ved hjelp av brenselceller i togene har også skutt fart.
Etter noen år med stasjonsstopp i Norge, etter at Enova overtok Transnovas ansvar for transportsektoren, er utviklingen i Norge på vei opp igjen. Også i Sverige og Island har hydrogensatsingen fått en ny giv, ikke minst som følge av EU-penger gjennom hydrogensatsingen gjennom H2ME-prosjektene.

EU en sentral pådriver
Med en jevn vekst siste årene og nå ti stasjoner i drift, ligger Danmark i front innen personbilutviklingen. Enn så lenge er det bare Danmark, som er et kompakt land i areal, som har klart å bygge et landsdekkende nettverk av hydrogenfyllestasjoner.
Det europeiske hydrogenprogrammet FCH JU har også tatt grep for å få fram nye, utslippsfrie transportløsninger basert på brenselcelleteknologien. En rekke europeiske storbyer har fått både hydrogenbusser og hydrogentaxier.
Når det gjelder produksjon av hydrogenbiler er det Japan og Tyskland som sitter i førersetet. I USA er det først og fremst delstaten California som er pådriveren for utbyggingen av hydrogenbasert transport.

Miljøkoordinator Stig Hvolslef fra Akershus fylkeskommune , Kristian E. Vik og Daniel Bügel begnyttet sjansen tiol å inspisere hydrogenstasjonen på Arlanda, som blant annet betjener hydrogen-taxiene i Stockholm.
Miljøkoordinator Stig Hvoslef i Akershus fylkeskommune, Kristian E. Vik og Daniel Bügel benyttet sjansen til å besøke hydrogenstasjonen på Arlanda, som blant annet betjener hydrogen-taxiene i Stockholm.

Må ha infrastuktur
Prisen for hydrogenbiler har sunket dramatisk ettersom produksjonsvolumene har tatt seg opp. For tre år siden var prisen opp mot 1,2 millioner kroner. Nå er den kommet ned i en halv million.
Med økende produksjonsvolum, serieproduksjon av viktige komponenter og enda større grad av automatisering, skal prisen fortsette å synke. For å få flere brenselcellebiler på veiene må det foreligge en god infrastruktur med pålitelige hydrogenfyllestasjoner.
– Bilene kommer i større antall fra flere leverandører de neste årene. Det som trengs er flere fyllestasjoner som bygges i forkant av salgsomsetningen, sier Kunnskapsbyens Kristian Vik som er generalsekretær i Norsk Hydrogenforum og prosjektleder i det dansk-norsk-svenske hydrogenprosjektet Blue Move.

Avblåser intern elbil-strid
I hydrogenmiljøet håper man det skal bli mulig å legge ned stridsøksen og skrinlegge teknologistriden med batteri-entusiastene. Elektriske biler er fremtiden, enten de drives med batteri alene eller sammen med brenselceller, påpeker toneangivende personer i hydrogenbransjen.
– Striden om hva som er den rette elbilløsninger er fåfengt. Vi burde heller ha fokus på hva vi kan klare å gjøre sammen. For å erstatte bensin- og dieselbilene trenger vi både elektriske batteri- og hydrogenbiler, understreker Daniel Bügel i Green Drive Region.