Back

Digitale pensjonister har livskvalitet som mål

Nye teknologiske hjelpemidler kan gjøre hverdagen enklere for mange mennesker. Nå vil pensjonistene ta en aktiv rolle for å gjøre velferdsteknologi lettere tilgjengelig for folk.

IMG_1385~2Tekst og foto: Mari Aa. Rjaanes, DGID

Det kom fram under Pensjonistforbundets Lokallederkonferanse på Sundvollen. Prosjektleder Marit Heiberg fra Kunnskapsbyen Lillestrøm og forretningsutvikler for e-helse Iver Olav Sunnset fra Digitale Gardermoen var også invitert til konferansen, for å presentere det pågående arbeidet med velferdsteknologi i Interreg-prosjekt SOL – Support quality of life.
– Dere må stå på videre og sørge for å ha aktive medlemmer i kommunene som kan være lokale pådrivere for slike løsninger, sa prosjektleder Marit Heiberg fra Kunnskapsbyen Lillestrøm.

– Må stille krav
Hun roser Pensjonistforbundet for å ha tatt initiativ til å utdanne digitaliseringsambassadører.
– Ikke noe er bedre enn at vi kan hjelpe hverandre med å se alle de mulighetene som teknologen gir. Det er en forutsetning for at vi i det hele tatt skal evne å ta i bruk disse løsningene, sier hun.
Iver Olav Sunnset i DGI oppfordret Pensjonistforbundet til å stille krav, og si tydelig ifra om egne behov overfor kommunene.

– Vi skal bruke teknologien til å skape større trygghet. Industrien har løsningene – og er opptatt av å få utstyret ut i markedet. Men fortsatt skorter det en del på kommunenes engasjement. Derfor er det viktig at pårørende kommer på banen og at Pensjonistforbundet stiller krav, sa han.

Trygghet og mestring
Pensjonistforbundet i Akershus kom med flere gode innspill til hvordan de ser for seg det kommunale tjenestetilbudet i fremtiden – der målet må være trygghet, mestring og aktivitet i hverdagen. Det kan dreie seg om hjelp til å stå opp, ta hånd om egen personlig hygiene, klare egen påkledning, spise selv, gå på toalettet selv, huske medisiner eller få tilgang på digitale verktøy for å knytte og pleie sosial kontakt.
– Eldre vil være sjefer i eget liv. Når hverdagen blir utfordrende er det viktig med tiltak som gjør at vi klarer oss selv i størst mulig grad – ikke minst når vi kommer tilbake til eget hjem etter et sykehusopphold, understreket Gro Renstrøm Moen i Pensjonistforbundet.