Back

Ga støtte til 40 ladepunkter i Skedsmo

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen lovte støtte til 40 nye ladepunkter og innkjøp av en el-varebil, da han besøkte Skedsmo kommune.

Ingeniør og landmåler Rune Myhre Fartum fortalte klima- og miljøminister Ola Elvestuen og ordfører Ole Jacob Flæten om sine erfaringer med den elektriske varebilen. Foto: Daniel Bügel, Kunnskapsbyen Lillestrøm

– Markedet for elektrisk varebil henger etter. Her må det gjøres mer, sa Elvestuen, da han kom på overraskende besøk til rådhuset torsdag 12. april.

Statsråden er opptatt av Klimasatsmidlene skal utløse mer aktivitet:
– Klimasats gjør en viktig jobb, men at det ikke må bli slik at kommunene ikke gjør egen innsats utover dette, han.

Elvestuen som hadde med seg 825.000 kroner i Klimasatsmidler til kommunen, roste Skedsmo for sitt lange og sterke engasjement for nullutslippsbiler.

Matnyttig samarbeid
Klimasatsmidlene – som Skedsmo kommune nå har fått til prosjekter som er utviklet i samarbeid med Interreg-prosjektet GDR – vil gjøre kommunens klimaprofil enda sterkere. Årets tildeling omfatter blant annet 800.000 kroner i støtte til en el-varebil og 40 nye ladepunkter for kommunens elbiler.

Elvestuen sa seg mektig imponert over satsingen til Skedsmo. Kommunen har allerede anskaffet 90 utslippsfrie tjenestebiler.
– Skedsmo har i dag 80 el-personbiler og sju el-varebiler, i tillegg til to hydrogen-personbiler og én ladbare hydrogenvarebil, forteller seniorrådgiver Morten Woldseth i Skedsmo kommune.
Han orienterte statsråden om kommunens innsats for nullutslippskjøretøyer. Woldseth fortalte om anskaffelsen av kommunens ladbare hydrogenvarebil, gjennom det EU-finansierte Blue Move-prosjektet.

Elvestuen hadde for øvrig med seg 25.000 kroner for å styrke Skedsmos nettverksarbeid sammen med andre kommuner.

Spent «hydrogen-ordfører»
– Vi må ha flere ben å stå på innenfor transportsektoren, sa ordfører Ole Jacob Flæten.
Ordføreren som lenge har vært en sterk forkjemper for nullutslippsbiler, snakket varmt om både hydrogensatsingen og elbiler. Han og trakk også fram betydningen av samarbeidet med Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Akkurat nå er Flæten svært spent på effekten av den nye hydrogenstasjonen som kommer på Hvam. Han betrakter denne stasjonen som en viktig brikke i hydrogeninfrastrukturen på det sentrale Østlandet.

Klimasats er en støtteordning for å fremme klimatiltak i kommunene med fokus på kommunens egen drift. Det er satt av 150 millioner kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2018.