Back

Grønne innkjøpere fylte salen

Det er kraftig økende interesse for bærekraftige anskaffelser blant sentrale innkjøpere og toppledere i kommune på Nedre Romerike.

Nærmere hundre deltakere deltok på konferansen om grønne offentlige anskaffelser som Miljønettverk Nedre Romerike arrangerte i Lillestrøm kultursenter 6. april.

Prosjektleder Jens-Kristian Waaler fortalte om nye Bjørkelangen skole som i Aurskog-Høland kommune har bygget i massivtre.

Sammen med inviterte gjester, satte de hverandre stevne for å dele erfaringer og lære mer om hvordan de kan bli enda bedre på å ta de riktige grepene for fremtidens bærekraftige samfunn.

Forsamlingen fikk innsyn i konkrete prosjekter fra Lørenskog, Aurskog-Høland og Skedsmo og hvordan grønne anskaffelser kan brukes som strategisk verktøy for å nå kommunale mål.

Stiller stadig strengere krav
Fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) deltok seniorrådgiverne Hans Olaf Delviken og Odd Olaf Schei, som er eksperter på henholdsvis bygg og transport. De tok for seg de nye miljøkriteriene for anskaffelser innen bygg og anlegg, samt lette kjøretøyer.

Strategier for miljøvennlige anskaffelser var tema for seksjonsleder for innkjøp, Marianne Sætra i Lørenskog kommune.

Schei orienterte om kriteriene for innkjøp av kjøretøy i offentlig sektor, slik de er fastsatt i «Forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport».

– Oppdragsgivere som omfattet av forskrift om offentlige anskaffelser, er pålagt å sette miljøkrav til personbiler om et maksimalt utslipp på 85 gram CO2/km. Grensen for mindre varebil er maksimalt 125 gram CO2/km, sa Schei.

Han fortalte at kravene vil bli strammet til når tilbudet av miljøvennlig biler blir enda bedre. Det vil i løpet av året bli utarbeidet tilsvarende innkjøpskriterier for avfallstransport, mat og drikke, samt IKT.

Lokale fyrtårn går foran
Seksjonsleder for innkjøp, Marianne Sætra i Lørenskog kommune, tok for seg strategier som bidrar til miljøvennlige anskaffelser.

Klima- og miljørådgiver Øyvind Wahl fortalte om Skedsmo kommunes bevisste satsing på klimavennlige tjenestebiler.

Prosjektleder for nye Bjørkelangen skole, Jens-Kristian Waaler i Aurskog-Høland kommune, fulgte opp med en gjennomgang av sitt massivtre-prosjekt, for å vise hvordan kommunene kan bidra til å skape en grønnere byggsektor.

– Det er blitt voldsom stor interesse for dette. Vi har allerede hatt et 30-talls delegasjoner med til sammen godt over 400 personer på befaring av den nye skole, forteller han.

Klima- og miljørådgiver Øyvind Wahl i Skedsmo kommune viste hvordan kommuner kan ta lederrollen for å skape en grønnere transportsektor. Skedsmo har allerede anskaffet 90 utslippsfrie tjenestebiler, hvorav 80 el-personbiler, sju el-varebiler, to hydrogen-personbiler og én ladbare hydrogenvarebil.

Hans Olaf Delviken og Odd Olaf Schei fra Difi tok for seg de nye miljøkriteriene for anskaffelser av bygg og biler.

Tett og godt samarbeid
Kunnskapsbyen Lillestrøm var partner i organiseringen av seminaret. I planleggingen av arrangementet fremhever Kunnskapsbyens prosjektleder Marianne R-L Reime de gode diskusjoner hun har hatt.

– Særlig Ole-Christian Østreng fra Aurskog-Høland og Øyvind Wahl fra Skedsmo kommune, har vært av uvurderlig hjelp, sier hun.

Reime er glad Difi ble koblet på, i planleggingen av seminaret.
– Det ble tidlig klart at vi kunne bruke Difis kompetansepersoner som aktive samarbeidspartnere, forteller Kunnskapsbyens prosjektleder.

Miljønettverk Nedre Romerike samler rådgivere med ansvar for miljø, klima og energi i Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum.