Back

H2Cluster får Arena-status

H2Cluster er tatt opp som ny støtteberettiget klynge i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Den nye klyngen som har 37 partnere vil satse på innovasjon, verdiskaping og eksport. Klyngen skal bidra til en bærekraftig omstilling, verdiskaping og etablering av nye, grønne arbeidsplasser.

– Vi vil skape en nasjonal innovasjonsarena for hydrogen, sier klyngeleder for H2Cluster, Knut Linnerud hos Kjeller Innovasjon.

Det var distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland som offentliggjorde de nye klyngene i formiddag.

– Klyngene har som mål å oppnå omstilling og øke verdiskaping fra norsk næringsliv, og det er jo akkurat det vi trenger nå, sa statsråden.

Håper på nye arbeidsplasser

Denne klyngeetableringen kan bidra til å gi Lillestrøm-regionen en enda mer framtredende posisjon på den norske hydrogenkartet, mener direktør Torstein Leiro i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

– Dette styrker regionens arbeid for utviklingen av en viktig uslippsfri energibærer, og vil kunne åpne muligheter til å skape nye, framtidsrettede arbeidsplasser, sier han.

Kunnskapsbyen Lillestrøm og Norsk Hydrogenforum var sentrale i opprettelsen av den nye hydrogenklyngen.