Back

ITS åpnet romforskningssenter på Kjeller

Romsensorer, satellitter og drift av FFIs georadar RIMFAX på Mars vil inngå i Centre for Space Systems and Sensors (CENSSS).

Dette er noen av hovedsatsingsområdene for arbeidet inn i UiOs forskningsprosjekt som ble formelt åpnet gjennom en digital kick-off for 17.november.

Etableringen av CENSSS er starten på en ny æra for ITS på Kjeller, påpeker instituttleder Stian Løvold ved Institutt for teknologisystemers (ITS).

– Senteret skal styrke industripartnernes evne til å utvikle innovative løsninger, produkter og tjenester – og styrke deres konkurranseevne i rom-markedet, sier han.

Prosjektet har som hovedmål å bidra til økt innovasjon og konkurranseevne for norsk romindustri, og å bidra til nasjonale behov innenfor satellittsystemer for jordobservasjoner, samt utforskning av månen og Mars. Dette skal gjøres ved å sette søkelys på nye sensorer og sensorsystemer, og er koblet til den globalt eksplosive veksten i bruk av små satellitter.

I disse dager jobber senterleder Svein-Erik Hamran med ansettelse av en forskningskoordinator, en administrativ leder, fem postdoktorer og ti doktorgrad-kandidater.

ITS instituttleder Stian Løvold er glad for at instituttet på Kjeller dro i land det prestisjefylte prosjektet: – Vi har jobbet aktivt i vel to år for å lande et slikt senter her på Kjeller. Men det virkelige arbeidet starter nå, sier han.