Back

Her kjører hydrogenbil-ministeren

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen rakk i formiddag å prøvekjøre Kunnskapsbyens hydrogenbil, før han foretok den offisielle åpningen av det nye forskningssenteret for miljøvennlig energi MoZEES.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble ønsket velkommen til IFE av administrerende direktør Nils Morten Huseby og senterleder for MoZEES, Øystein Ulleberg.

Den høytidelige åpningen av MoZEES (Mobility Zero Emission Energy Systems) skjedde i ettermiddag hos Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller.
Solvik-Olsen ble møtte av IFEs administrerende direktør Nils Morten Huseby, som inviterte statsråden til å starte dagen med en snartur til IFE Hynor Hydrogen Technology Center, i Akershus Energipark. Transporten hadde Kunnskapsbyen sørget for, ved å stille sin hydrogenbil til disposisjon for samferdselsministeren.

Kjørte og tanket selv
Solvik-Olsen kunne dermed starte sitt besøk på Kjeller bak rattet i en Toyota Mirai. Sammen med Kunnskapsbyens prosjektleder Daniel Bügel i Interreg-prosjektet Green Drive Region, kjørte statsråden bort til Åråsen og videre til hydrogenfyllestasjonen.
Hydrogenbilen hadde nesten tom tank, så det var påkrevd med mer hydrogen. Statsråden tok seg like godt av den jobben også.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen rakk i å prøvekjøre Kunnskapsbyens hydrogenbil, før han foretok den offisielle åpningen av det nye FME-senteret MoZEES.

Med hånden på fyllepistolen, snudde han seg mot Daniel Bügel og gliste: – Jeg kan godt fylle, så lenge du tar regningen, sa Solvik-Olsen.

Fortalte hydrogenhistorien
Inne i Energiparken fikk samferdselsministeren en rask orientering om forskningsarbeidet som drives innen batteri- og hydrogenteknologi, på IFE Hynor Hydrogen Technology Center.
IFEs forskningsleder Øystein Ulleberg fortalte om historikken til det norske hydrogenmiljøet og hvordan denne kompetansen er blitt ivaretatt blant annet av IFE, etter at Statoil og Hydro dro seg ut av den norske hydrogensatsingen.
Ulleberg tegnet også de overordnede linjene rundt det pågående forsknings- og utviklingsarbeidet innen hydrogen. Avdelingsleder Martin Kirkengen fortalte samferdselsministeren om IFEs arbeid med utvikling av batterier og batterisystemer.

– Jeg kan godt fylle, så lenge du tar regningen, sa statsråd Ketil Solvik-Olsen med et bredt glis til Daniel Bügel.

Dette et MoZEES
Det nye FME-senteret skal utvikle materialer, komponenter og teknologi for bruk av batterier og hydrogen til transportformål på vei, bane og til sjøs.
IFE har senterledelsen for MoZEES. De øvrige forskningspartnerne er SINTEF, NTNU, UiO, Transportøkonomisk institutt, Forsvarets forskningsinstitutt og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). I tillegg er det over 30 brukerpartnere.
Senterets totalbudsjett er på 320 millioner over åtte år. Forskningsrådet finansierer halvparten, mens brukerpartnerne og forskningspartnerne tar en firedel hver.