Back

Bygger visningsrom for velferdsteknologi

Smarte digitale hjelpemidler kan gi mennesker med redusert mestring en lettere hverdag. Men da må de få vite om de mulighetene som finnes – og det vil SOL-prosjektet bidra til.

Alle lappene vitner om stor iderikdom hos Anne Joran Stakkerud fra Skedsmo (t.v.), Gunnar Gullbekk (Skedsmo eldreråd), Roger Wangberg (Fet), Ida Wulff Jacobsen (Oslo) og Iver Olav Sunnset (DGI).
Alle lappene vitner om stor iderikdom hos Anne Joran Stakkerud fra Skedsmo (t.v.), Gunnar Gullbekk (Skedsmo eldreråd), Roger Wangberg (Fet), Ida Wulff Jacobsen (Oslo) og Iver Olav Sunnset (DGI).

Det finnes et mylder av teknologiske velferdsprodukter og -tjenester for den som vet å kunne ta den i bruk. For å synliggjøre de mange mulighetene, har SOL-partnerne gått i gang med å utvikle et databasert demonstrasjonsrom som brukerne kan hente opp, hjemme i sin egen stue.
– Det digitale visningsrommet er ikke bare et rom – det er en tjeneste, sier Per Hanning på Experio Lab i Karlstad.
Han har ledet SOL-prosjektets workshop om digitalt visningsrom og brukerdrevet innovasjon. Per Hanning er kreativ leder hos Experio Lab, et nasjonalt senter for pasientnær tjenesteinnovasjon, som er eid av Landstinget i Värmland.
Hanning innledet en workshop i Lillestrøm med å spørre om hvorfor vi skal ha et digitalt visningsrom.
– Vi hadde en produktiv dag i Lillestrøm, som ga mange gode svar og innspill. Dette har lagt en solid plattform for det videre arbeidet, sier Per Hanning.

Per Hanning diskuterer gruppearbeidet med Anne Svendsen fra Sørum (t.v.), Unni Vindenes (Skedsmo), Kari Anne Grani (Skedsmo), Agnete Nygaard (Lørenskog) og Kjetil Senum (Oslo).
Per Hanning diskuterer gruppearbeidet med Anne Svendsen fra Sørum (t.v.), Unni Vindenes (Skedsmo), Kari Anne Grani (Skedsmo), Agnete Nygaard (Lørenskog) og Kjetil Senum (Oslo).

Et gedigent «lappe-verk»
– Workshopen ga oss fryktelig mange gule lapper. Gjennom å sammenstille alle lappene fikk vi fram et innhold med enormt mye data, med et klart mønster, sier han.
Det intense arbeidsmøtet ga klare svar på viktige spørsmål som hvorfor, for hvem, hva tjenesten skal inneholde og hvem som skal skape dette, påpeker Hanning.
– Nå må vi undersøke hvordan vi skal involvere brukere, medarbeidere og pårørende, for å finne ut hvilke forventninger og behov de har.
Hanning betrakter «Hvem skal være i rommet?» som det sentralt spørsmålet.
– Vi må kvalitetssikre det vi har kommet fram til. Det kan også være at vi kan vi hente mer når vi går ut til brukerne.

Større enn SOL-prosjektet
Hanning har tro på at SOL-prosjektet vil få fram en god prototyp eller en modell av det digitale visningsrommet, med den kravspesifikasjonen som er nødvendig for å kunne bygge denne tjenesten. Han mener det digitale visningsrommet har et så universelt nyttebehov at det også har kraft i seg til å kunne bli en internasjonal tjeneste.
– Vi ser det samme behov i alle kommuner – og det stopper ikke ved landegrensene, påpeker han.

Per Hanning som ledet SOL-prosjektets workshop, opplevde en produktiv dag i Lillestrøm, som ga mange gode svar og innspill.
Per Hanning som ledet SOL-prosjektets workshop, opplevde en produktiv dag i Lillestrøm, som ga mange gode svar og innspill.

Hanning understreker at maksimal brukervennlighet og nytteverdi vil være avgjørende for at en slik tjeneste blir tatt i bruk.
– Er det ikke anvendbart, så vil ingen bruke det. Det er helt avgjørende viktig at vi gjør dette ut fra brukernes behov. Lykkes vi med det vil vi også kunne få bred aksept for en slik tjeneste – også hos myndigheter og næringsliv, mener Hanning.
Samtidig understreker han at det er avgjørende viktig å få avdekket behovene til bedriftene som leverer velferdsteknologien.
– Vi må få klarlagt hvordan bedriftene kan bruke det digitale visningsrommet, understreker Hanning.

Et skritt på veien
Det digitale rommet skal være en web-basert, virtuelt lett tilgjengelig og brukervennlig tjeneste. I tillegg til å vise aktuelle produkter, skal «rommet» også vise den praktisk nytten og funksjonen som løser konkrete behov.
– Muligheten til å finne informasjon – og bygge og dele kunnskap – er de primære behovene som skal dekkes, påpeker prosjektleder Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Hun understreker at utviklingsprosessen langt fra er ferdig.
– Vi vil komme tilbake med nærmere undersøkelser for å klargjøre hvordan det digitale visningsrommet kan bygges opp, hva som skal være i rommet, hvordan motivere folk til å bruke det og, ikke minst, hvem skal gjøre hva, sier hun.
Heiberg påpeker at SOL-prosjektet ikke har midler til å finansiere en ferdigstilling. Med noe bistand håper Heiberg at prosjektet skal få utviklet en prototyp.