Back

Hver femte nybil er utslippsfri

Salget av utslippsfrie personbiler økte med 36 prosent i fjor. Prosentvis var det salget av nye hydrogenbiler som økte aller mest, med hele 139 prosent.

Det viser nybilstatstikken for 2017 som Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) nå har presentert.

Generalsekretær Kristian Vik i Norsk Hydrogenforum, her sammen med og lederen i hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkeskommune, Solveig Schytz, under åpningen av Hyops nye hydrogenfyllestasjon på Høvik, rett før jul.

– Det er gledelig å se at det langsiktige arbeidet med tilrettelegging for hydrogenbasert nullutslippstransport har utløst en fin vekst i salget av hydrogenkjøretøy, sier generalsekretær Kristian Vik i Norsk Hydrogenforum.
Ifølge Vik har vi bare så vidt sett starten på dette.
– Brenselcelleteknologien er fortsatt i sterk modning og flere bilprodusenter skalerer nå opp til femsifret produksjonsvolum av hydrogenkjøretøy, understreker han.

Hydrogenbilsalget mer enn doblet
Antallet hydrogenbiler er fortsatt beskjedent. Regnet i prosent var det imidlertid salget av nye hydrogenbiler som økte mest fra 2016 til 2017. I fjor ble det solgt 55 nye hydrogenbiler. Året før utgjorde hydrogenandelen 23 biler.
Kunnskapsbyens prosjektleder Jon Eriksen i det EU-finansierte hydrogenprosjektet Blue Move er godt fornøyd med utviklingen.
– Hydrogenbilene er nå blitt attraktive ikke bare for entusiaster og offentlige foregangsvirksomheter. Nå ser vi også at private bileiere er i ferd med å komme på banen, påpeker Eriksen.

Jon Eriksen (t.v.) og Kristian Vik (t.h.) benyttet anledningen til å møte konsernsjef Trevor Milton i Nikola Motor, da han var en snartur i Oslo for å fortelle om amerikanernes planer om store lastebilflåter drevet av hydrogen.

Venter fortsatt vekst
I 2017 ble det registrert 33.080 nye nullutslippsbiler. Andelen nullutslippsbiler utgjorde 20,9 prosent av nybilmarkedet i fjor, opp fra 15,7 prosent året før. Salget av utslippsfrie biler er ventet å øke ytterligere i 2018.
– Det er all grunn til å tro at salget av nullutslippsbiler vil fortsette å øke også i 2018, ettersom det kommer flere modeller som både har lenger rekkevidde, passer inn i familiesegmentet og vil ligge på et prisnivå som passer for flere, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.
Han tror at andelen nye registrerte nullutslippsbiler i 2018 vil ligge på anslagsvis 25 prosent av det totale nybilsalget.

Stor bruktimport
I tillegg til de nye nullutslippsbilene ble det bruktimportert 8.559 utslippsfrie personbiler i 2017.
– Mange av dem er så godt som helt nye. Det betyr at den norske personbilbestanden økte med mer enn 41,500 nullutslippsbiler i 2017, påpeker Solberg.
Det ble også registrert 917 nye og bruktimporterte elektriske varebiler i fjor.
Av en samlet norsk bilpark på rundt 2,7 millioner personbiler, utgjør rene elbiler nå drøye fem prosent, eller snaut 150.000 kjøretøyer, fremgår det av OFV sin årsoversikt.

Lavere CO2-utslipp
Det er liten tvil om at den norske satsingen på elbiler og hybrider har gitt en meget god effekt på CO2-utslippet fra nybilparken, påpeker OFV. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i 2017 ble 82 g/km. Det er 11 gram lavere enn i 2016, og godt under regjeringens målsetting om 85 g/km i 2020.

Flere hybrider, diesel over og ut
I 2017 hadde personbilene med hybriddrift 31,3 prosent markedsandel. I 2016 var markedsandelen 24,5 prosent.
Salget av dieselbiler fortsetter nedover. Andelen nye personbiler med bare dieselmotor falt til 23,1 prosent i 2017, fra 30,8 prosent i 2016. For bare fem år siden – i 2012 – utgjorde dieselandelen over 64 prosent. Fokus på det grønne skiftet, strengere krav til utslipp og avgifter er trolig blant hovedårsakene til den kraftige dieselnedgangen.