Back

Hydrogen-menigheten fikk stasjon på kirkelig grunn

– Jeg vil rette en stor takk til Høvik menighet for at vi fikk tilgang på denne tomten, sa Hyops daglige leder Ulf Hafseld, da hydrogenstasjonen ble åpnet.

Daglig leder i Hyop, Ulf Hafseld, er strålende fornøyd med den nye stasjonen.

Den forfalne presteboligen ble revet for å gi plass til Hyops nye anlegg, på Høvik i Bærum.

Hydrogenselskapet fikk god hjelp av Kirkevergen i Bærum til å få landet en utbyggingsavtale med Kirkelig fellesråd i Bærum og Akershus fylkeskommune, slik at dette lot seg gjøre.

– Det er ikke lett å finne så godt egnede tomter for en fyllestasjon, som dette. Nå har vi fått satt opp vår viktigste stasjon, helt inntil E18 som er Norges mest trafikkerte vei, sa en strålende fornøyd Ulf Hafseld.

Stor begivenhet for bransjen

Leder av samferdselsutvalget i Akershus, Solveig Schytz, fyller bilen, her sammen med Ulf Hafseld og Ola Elvestuen som leder Stortingets energi- og miljøkomité.

I tillegg til representanter for de aller fleste aktørene i hydrogenbransjen var også offentlige myndigheter godt representert under åpningsseremonien fredag 15. desember. De ble servert Ulf Hafselds egenbakte H2-pepperkaker og gløgg.

Leder for Stortingets energi- og miljøkomité, Ola Elvestuen, Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog og Solveig Schytz som leder samferdselsutvalget i Akershus holdt taler.

Alle talerne hyllet HYOP og de andre aktørene som bidrar til å løfte fram hydrogen som et godt og fremtidsrettet drivstoff for utslippsfri transport i Norge.

Vil unngå nedetid

Hafseld ønsker at Hyop-stasjonen, med sin grønne fasade, skal bli et positivt element i nærmiljøet på Høvik.

Jan Carsten Gjerløw og Morten Woldseth representerte hydrogenmiljøet i Skedsmo.

Den nye høykapasitetsstasjon som er designet fra grunnen av, vil få to komplette linjer med to uavhengige dispenserne som kan fylle bilene med hydrogen.

– Målet vårt er at kundene skal være trygge på at de alltid skal få hydrogen, uten å måtte bekymre seg for om stasjonen er i drift eller ikke, sier Hafseld.