Back

Digitalt omsorgssenter i Blaker

Nybygde Blaker bo- og omsorgssenter i Sørum er rigget for å kunne ta i bruk det aller nyeste av moderne digitale løsninger.

IKT-rådgiver Sylvi Tallhaug (t.v.) og virksomhetsleder Unni Dramstad har måttet lære seg å snakke samme språk for å kunne skreddersy gode tekniske løsninger, som er tilpasset sykehjemmets behov.

Tilrettelegging for velferdsteknologi har vært høyt prioritert i planleggingen av det nye sykehjemmet, forteller prosjektleder Anne Svendsen i Sørum kommune. Nye digitale systemer vil bidra til å ivareta beboernes behov på en bedre måte, og samtidig gjøre arbeidshverdagen lettere for de ansatte.

Nybygget ble åpnet av helse- og omsorgsminister Bent Høie 6. september. Institusjonen har 59 beboerrom, fordelt på 8 fløyer med 5-8 rom pr fløy. Hele bygningsmassen har trådløs dekning.

Samler alt i ett digitalt nett
Blaker bo- og omsorgssenter er tilrettelagt for dagens og fremtidens digitale løsninger gjennom en systemplattform som kan utvides med nye moduler etter behov.

Personalet har hver sin helsetelefon, med mottak av pasientalarmer og toveis talekommunikasjon. I tillegg vil brannvarslingen gå direkte inn på helsetelefonene.

Systemloggen dokumenterer arbeidsbelastningen på avdelingene og viser også personalets responstid, antall pasientbesøk og lengden på disse. Dette kan være verdifulle opplysninger i møtet med pårørende som bekymrer seg over personalets oppfølging av beboerne.

På nyåret vil den gamle beskjedboka bli erstattet av et nytt arbeidsplanleggingsverktøy på de ansattes helsetelefoner. Da vil alle gjøremål og oppgaver bli samlet i en felles digital løsning, forteller prosjektleder Anne Svendsen.

Det er også investert i elektronisk medikamentstyring som eliminerer faren for feilmedisinering. Dataplattformen åpner dessuten for integrasjon mot pasientjournal. På nyåret er planen å kjøre i gang med ny modul Care Plan. Denne skal i første omgang erstatte «Svartboka» som er en beskjedbok over alle gjøremål og oppgaver som de ansatte utfører i tillegg til direkte brukeroppgaver. Disse oppgavene får den enkelte ansatte melding om på helsetelefonene.

Dette skal også være ett arbeidsplanleggingsverktøy for ledelsen. Care Plan skal også gi brukerne oversikt over aktiviteter i bygget, middagsmeny og annen nyttig informasjon.

Læringsbase for andre
– Det er viktig å dele erfaringer, som her etter feil plassering av posisjonssendere, slik at andre slipper å gjøre de samme feilene når de skal gå i gang med tilsvarende løsninger, påpeker virksomhetsleder Unni Dramstad.

Hun påpeker også at det må tas tilstrekkelig høyde – og avsettes nok tid – både i planleggingsfasen og til opplæring og oppfølging av ansatte som skal ta i bruk nye arbeidsmetoder.
– Hos oss var teknologien først oppe kvelden før beboerne flyttet inne. Det utløste en ekstra belastning på personalet som vi med fordel kunne ha sluppet. Vi fikk nye og fine lokaler, men de ansatte var ikke så trygge på systemet som de gjerne skulle vært under oppstarten, mener Dramstad.

Sykepleier Liv Bjerkem (t.v.) og hjelpepleier Grethe Nilsen trives med nye digitale utfordringer som er med på å skape bedre omsorg for beboerne og en enklere arbeidshverdag for personalet.

Å endre arbeidsprosesser og lære seg ny teknologi i en hverdag fylt med driftsoppgaver er krevende, mener prosjektleder Marit Heiberg i SOL- prosjektet.
– Innovasjon er friksjon og dette krever mye ekstra innsats i oppstarten. Jeg er veldig imponert over ledelsen og ansatte på Blaker bo- og omsorgssenter som har klart denne omstarten, sier hun.

Riktig veiledning i riktig tempo
– Det er morsomt å gjøre noe helt nytt og spennende, sier hjelpepleier Grethe Nilsen. Hun er superbruker på den nye IKT-løsningen.

Prosjektlederen for velferdsteknologi i Sørum kommune Anne Svendsen mener det er helt avgjørende å ha dyktige brukere som kan veilede sine kolleger på plass i avdelingen. Hun mener det er en forutsetning når de ansatte skal over på en digital plattform som skal sikre bedre tjenester for beboerne og samtidig gjøre arbeidshverdagen lettere for personalet.

Samtidig advarer hun mot å gape over for mye i starten. Hun er opptatt av å gjøre ting i riktig rekkefølge og – ikke minst – i riktig tempo. Av hensyn til personalet som må lære seg mye nytt, i tillegg til full jobb ute i avdelingene, er det en fordel å kunne ta mange, små skritt, inntil alt er kommet på plass.
– Vi kan ikke sette i gang for mye nytt på én gang. For å holde motivasjonen og endringslysten oppe må vi ta dette gradvis, og bygge ut nye digitale tjenester etter hvert som vi er blitt bekvemme med det vi allerede har innført, understreker hun.

– Jeg er imponert over den innsatsen som ledelsen og de ansatte på Blaker bo- og omsorgssenter har lagt inn, sier leder av SOL-prosjektet, Marit Heiberg (t.v.), her sammen med virksomhetsleder Unni Dramstad og Sørums prosjektleder for velferdsteknologi, Anne Svendsen.

Trygg på pillene
Helsepersonellet har tatt i bruk elektronisk legemiddelkabinett, der de må logge seg inn for å få ut de forskrevne medikamentene til hver enkelt pasient. Den digitale legemiddelbasen holder oversikt over beholdningen, melder fra om behov for påfyll og varsler om medikamenter som er i ferd med å gå ut på holdbarhetsdato.

– Vi har fått en profesjonell medisinhåndtering, med logging av brukerne, svært høy sikkerhet og kontroll av medikamentforbruket til den enkelte pasient, forteller sykepleier Liv Bjerkem.

Medikamentbasen på Blaker har også muligheten for utvidelse til andre kommunale virksomheter. Den bør vurderes også i den nye storkommunen, men da dreier det seg om en langt mer omfattende tilpasning, påpeker Anne Svendsen.
– Det er ingen hemmelighet at etableringen av storkommunen medfører noen utfordringer, når systemene i tre kommuner skal integreres. Det er 18 ulike fagsystemer innen helse og velferd i kommunene Sørum, Fet og Skedsmo, forteller hun.