Back

Hydrogenteamet på plass i Hannover

Også i år stiller det norske hydrogenmiljøet med en stor stand på Hannovermessen, der Interreg-prosjektet Blue Move holder internasjonal lansering av sin nye mulighetsstudie for hydrogen.

Hannovermessen (24. – 28. april) er verdens største industrimesse. Messen er den viktigste møteplassen for industrien, og med 6.500 utstillere og 200.000 besøkende.

Blue Move er sterkt representert i Hannover, her med prosjektpartnerne Bjørn Aronsson (Vätgas Sverige), Bjørn Gregert Halvorsen (NEL Hydrogen Electrolyser) og Ulrik Svendsen (NEL Hydrogen). Foto: Jon Eriksen

– Det er faktisk enda flere her i år enn i fjor. Vi merker stor interesse for brenselscelleteknologi og hydrogen. Alle de viktigste brenselcelle- og hydrogenteknologileverandørene er tilstede for å presenterer sine produkter, forteller OREECs Jon Eriksen, som er prosjektleder i hydrogenprosjektet Blue Move.
OREEC og Norsk Hydrogenforum deltar sammen med de største norske hydrogenbedriftene på messen, og vil spre informasjon om norske hydrogenaktiviteter og -aktører.
Under årets messe er «industri 4.0» det sentrale temaet. Begrepet industri 4.0 beskriver den fjerde industrielle revolusjonen, en utvikling der internett smelter sammen med produksjon og produktet selv kommuniserer med produksjonsmaskinene og gir dem instrukser.

Se foredraget der OREECs prosjektleder Jon Eriksen holder sin internasjonale presentasjonen av Blue Moves «Mulighetsstudie for hydrogen-produksjon, industri, lagring og distribusjon»: