Back

Pris for markedsføring mot unge gründere

Isabel, Caroline og Susanna i «Team Lysere Framtid» stakk av med førstepremien, i en elevkonkurransen på Skedsmo videregående skole om å lage den beste reklameannonsen for Business Lillestrøm.

Initiativet til å ta denne øvelsen inn i undervisningen kom fra faglærer Mona-Kristin Skogstad. Hun kontaktet Kunnskapsbyen for å få et godt case som elevene kunne bryne seg på.
Kristin Uvaag Tufte, som er Kunnskapsbyens prosjektleder for Business Lillestrøm, slo til. Hun ba om forslag som kunne bidra til at flere unge får lyst til å bli med i gründerfellesskapet.
– Her får vi illustrert den gode nytten vi har av samarbeidet med Skedsmo vgs. Det er de unge som skal forvalte framtida. Og her har vi fått flere gode innspill som kan få flere unge til å bli interessert i å etablere seg i Business Lillestrøm, sier Uvaag Tufte.

Vinnerbidraget fra Team Lysere Framtid.

Imponerende besvarelser
Sammen med Marit Heiberg, som også er prosjektleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm, hadde hun ansvaret for det juryfaglige arbeidet med å vurdere besvarelsene.
– Vi ble veldig imponert over de kreative og gode løsningene elevene presenterte for oss, sier Heiberg.
For andreklasse-elevene på Skedsmo videregående var konkurransen lagt inn som en del av undervisningen i faget markedsføring og ledelse 1. Elevene hadde flere gode løsninger på oppdraget. De tre beste besvarelsene ble presentert for Kunnskapsbyen Lillestrøm. Etter en helhetsvurdering var det likevel ingen tvil om at «Team Lysere Framtid» hadde levert den beste besvarelsen. De to andre teamene fikk delt andreplass.

Høyt nivå
Faglærer Mona-Kristin Skogstad sier de er en fin gjeng med ungdommer og at hun er utrolig stolt av resultatene fra alle elevene sine. Hun forteller at de behersker et overraskende høyt faglig nivå i markedsføring, og snart skal de lære om tema ledelse også.
– De fleste av dem har også klare ambisjoner om hva de vil jobbe med i framtiden. Mange vil inn i ledelse i business, politikk, jus, økonomi, helse, politi og forvar. Andre har ønsker som spenner fra det å drive eget selskap, til jobbe med menneskerettigheter i FN systemet, i bilbransjen, eiendom eller utdanningssektoren, forteller Skogstad.

Isabel, Caroline og Susanna vant førstepremien da andreklasse-elevene, i markedsføring og ledelse 1 på Skedsmo vgs, konkurrerte om å løse et markedsføringsoppdrag for Business Lillestrøm.

Virkelighetsnær læring
Faget markedsføring og ledelse gir elevene kunnskap og opplæring i temaer som situasjonsanalyse, kundepsykologi og kundeadferd, målgrupper og konkurransemidler, markedsføringsstrategi og rollen bedriften spiller i samfunnet. Nå etter påske er det personalbehandling, organisering og ledelse som står på læreplanen.
Skogstad er opptatt av å gi elevene virkelighetsnære, praktiske problemstillinger, for å utvikle evnen til kritisk tenkning i faget – og oppmuntre eleven til å være kreative, reflekterte, løsnings- og samarbeidsorientert i team.
– Ettersom Skedsmo videregående skole er medlemsbedrift i Kunnskapsbyen Lillestrøm kan våre elever bedre få oppfylle Utdanningsdirektoratets formål med faget som er å stimulere læringsviljen gjennom en nær tilknytning til næringslivet, og motivere til videreutdannelse, entreprenørskap, arbeid og livslang læring, påpeker faglæren.