Back

Kunnskapsbyen inn i nordisk hydrogensamarbeid

Hydrogenprosjektet Next Wave er tildelt finansiering av Nordic Innovation – og vil nå gå inn i fase II for å jobbe med infrastruktur for utplassering av tunge hydrogenkjøretøyer.

Det nordiske hydrogenpartnerskapet NHP, Everfuel og Kunnskapsbyen går sammen om en ny fase av hydrogenprosjektet NextWave, finansiert av Nordic Innovation, som er en del av Nordisk råd.

Nordic Hydrogen Partnership (NHP) består av Norsk Hydrogenforum, Vätgas Sverige, Britbranchen, Icelandic New Energy og VTT Tech. Research Finland. NHP og Kunnskapsbyen Lillestrøm er initiativtakerne til prosjektet.

– Gjennom fase I av prosjektet har vi tatt frem den mest oppdaterte kunnskapsbasen innen hydrogenverdikjeden for tyngre kjøretøy i Norden, forteller Kunnskapsbyens prosjektleder i NextWave, Jon Eriksen.

Materialet er samlet i åtte rapporter som er tilgjengelig på prosjektets og Nordic Innovation sine nettsider.

– Når vi nå går over i fase II av prosjektet vil vi benytte disse resultatene for å sikre at transporter over landegrensene er godt ivaretatt ved utrulling av de første hydrogenlastebilen i vår region, sier Eriksen.

Et nordisk krafttak

Next Wave-prosjektet (Next Nordic Green Transport Wave – Large Vehicles), er en del av Nordic Smart Mobility and Connectivity-programmet.

Norsk Hydrogenforum, Hydrogen Sverige, Hydrogen Danmark, Islandsk Ny Energi, VTT Tech. Research Finland, og Kunnskapsbyen Centre of Innovation, vil samarbeide med Everfuel i denne andre fasen av prosjektet.

– Vi er veldig glade for å ha Everfuel med oss ​​i den kommende fasen av Next Wave. Prosjektet vil nå kunne gi et spesielt bidrag til hydrogeninfrastrukturen for større kjøretøy, ved å legge til rette for utvikling av en mobil hydrogentankstasjon (HRS), sier Next Waves prosjektleder, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, administrerende direktør i Norsk Hydrogenforum – Norsk Hydrogenforum

Som et resultat av dette har vi fått et oppdatert innblikk i den nordiske hydrogenvirksomheten og utviklingen, avdekket problemer med hydrogentransport på grunn av det uensartede nasjonale regelverket, og lagt grunnlaget for en opplyst utrulling av tunge kjøretøyer.

Lavkosttesting av hydrogenkjøretøy

Everfuel vil bli med i prosjektpartnerskapet og vil lede utviklingen av en mobil HRS. Selskapet vil designe en mobil HRS som vil øke hydrogentilgjengeligheten som gir potensielle kunder muligheten til å teste grønt hydrogen som alternativt drivstoff før de tar tyngre investeringsbeslutninger.

Den mobile HRS’en muliggjør utvidelse av hydrogeninfrastrukturen, samtidig som kundens og sluttbrukernes kostnader for en midlertidig eller permanent hydrogentankstasjon minimeres.

Ettersom HRS kan flyttes og flyttes etter behov, kan stasjonen i utgangspunktet brukes som en teststasjon og tjene som initial infrastruktur for førstegangsbrukere av grønt hydrogen. Senere, når en kunde bestemmer seg for å investere i en fast stasjon, kan den mobile HRS enkelt flyttes eller brukes som backup for å sikre hydrogentilgjengelighet på stedet eller i området.

– Å kunne tilby en mer fleksibel hydrogenløsning er noe vi virkelig ser frem til. Vi tror det vil senke barrieren for enkelte kunder ved overgang til hydrogen, og åpne for hydrogenløsninger på steder hvor en stasjon ikke er den optimale løsningen. Vi er stolte av å være en del av Next Wave II som gjør oss i stand til å ta enda et steg mot et avkarbonisert Norden, sier Jacob Krogsgaard, administrerende direktør i Everfuel A/S.

Tar tak i presserende utfordringer

Nordic Innovation mener Next Wave II har potensial til å bidra til å transformere mobilitet gjennom å videreutvikle et solid nordisk hydrogenøkosystem.

– I løpet av den første fasen av prosjektet har de nordiske partnerne bygget en sterk kunnskapsbase og utviklet en felles forståelse. Vi ønsker å se Next Wave II lykkes og har derfor besluttet å fortsette vår støtte til prosjektet, sier Nina Egeli, Senior Innovation Adviser og Head of Nordic Green Mobility i Nordic Innovation.

Ved å involvere bransjeaktører i utvikling og implementering av innovative løsninger og forretningsmodeller, tar det nye prosjektet sikte på å realisere ambisjoner som er svært relevante for den overordnede nordiske visjonen om å bli verdens mest integrerte og bærekraftige region innen 2030.

– Next Wave-prosjektet tar for seg noen av dagens mest presserende utfordringer innen mobilitetsfeltet – hvordan dekarbonisere tunge kjøretøyer og dermed bidra til overordnede bærekraftsmål, samtidig som de skaper nye muligheter for nordiske bedrifter, sier Nina Egeli.