Back

Slik får våre medlemmer billigere strøm

I januar fikk Kunnskapsbyens medlemsbedrifter 380.000 kroner i gevinst på kraftforvaltning. I 2021 var den samlede besparelsen 296.000 euro (ca. 3 millioner kroner) i forhold til spotpris.

19 medlemsbedrifter i Kunnskapsbyen benytter seg av tilbudet om kraftforvaltning gjennom vår samarbeidspartner, Ustekveikja Energi. NILU som er en av de største strømforbrukerne blant KLs medlemsbedrifter, oppnådde i fjor en gevinst på 475.000 kroner i forhold til spotpris.

Porteføljen prissikres gjennom futureskontrakter på kraftbørsen Nasdaq OMX. Her selger kraftprodusentene fremtidige kraftleveranser. Kjøperne er for en stor del strømomsetningselskaper. Disse fremtidskontraktene gjøres opp mot den nordisk systemprisen, som fastsettes dag for dag.

– Vi er avhengig av et ganske stort volum for å handle på Nasdaq. Minimumsvolumet er 1 MWh som må handles over 8765 timer i året. Det tilsvarer nesten 8,7 GWh. I 2021 utgjorde KL-porteføljen ca. 20 GWh, forteller Roar Lyngstad, som er senior energirådgiver hos Ustekveikja Energi.

– Krafthandelen er et nullsumspill. Når du tjener på disse posisjonene, så må noen tape tilsvarende?

– Ja, det er riktig. Men jeg har ikke dårlig samvittighet for at kraftprodusentene går på et lite tap. De tjener nok som det er, sier Lyngstad.

Prissikrer aldri 100 prosent
Risikoprofilen til KL-porteføljen tilsier et prissikringsvolum som vanligvis har variert mellom 50 og 80 prosent. I 19 av 20 år har dette gitt KL-medlemmene en hyggelig gevinst. Unntaket var i 2020.

– Da lå vi inne med en sikringspris som var noe høyere enn markedsprisen. Prisen i vårt område endte på 10 øre/kWh. Så da tapte vi penger, medgir Lyngstad.

I januar var bildet helt annerledes. Da hadde KL-porteføljen kjøpt kontrakter til en snittpris på 29,37 euro/MWh. De ble solgt for 93,25 euro/MWh, med en samlet gevinst på drøye 38.000 euro.

Denne gevinsten kunne faktisk vært enda høyere, ettersom bare 29 prosent av porteføljen var prissikret.

– Jeg skulle gjerne sikret mer, men vi var litt ekstra forsiktige etter å ha brent oss på priskollapsen i 2020, forklarer Lyngstad.

Han forteller at sikringssgraden er jevnt stigende utover i 2022. For 2023 er 44 prosent av porteføljen allerede prissikret.

Prisbildet på kraftbørsen
På Nasdaq viser kraftprisene er fallende trend utover i året og de neste årene fremover:

  • 125,8 øre/kWh (systemprisen 1. mars)
  • 70,3 øre/kWh (andre kvartal 2022)
  • 93,0 øre/kWh (andre halvår 2022)
  • 57 øre/kWh (året 2023)
  • 47 øre/kWh (året 2024)

Den endelig sluttprisen for KLs medlemsbedrifter beregnes ut fra andelen kraft som er sikret mot den nordiske systemprisen, korrigert for avviket mot områdeprisen.