Back

Nordisk partnerskap følger Lystad brannstasjon

Byggingen av Lystad brannstasjon i Sørum gjennomføres som en grønn anskaffelse, der gravemaskiner og andre anleggsmaskiner i all hovedsak er elektriske.

Kunnskapsbyens prosjektleder i Cleancon, Jon Eriksen, er svært godt fornøyd med leveransene fra Lillestrøm kommune og Håndverkskompaniet. I løpet av våren kommer de svenske og danske partnerne for å se på anlegget og ta del i erfaringene fra Lystad.

Brannstasjonen er en klimaambisiøs byggeplass, og inngår som den norske demoen i det EU-finansierte prosjektet Cleancon, der både Kunnskapsbyen Lillestrøm og Lillestrøm kommune er med.

Håndverkskompaniet har fått oppdraget med å bygge den nye brannstasjonen, som skal stå ferdig i første kvartal 2023. Det meste av grunnarbeidet er tatt med en elektrisk gravemaskin og fundamenteringen er allerede godt i gang. Brannstasjonen vil få deler av taket dekket av solcellepaneler.

Avhengig av midlertidig energiforsyning
Demonstrasjonsbyggeplassen Lystad brannstasjon viser hvordan utslippsfrie maskiner benyttes i et aktivt byggeprosjekt. Cleancon, som er delfinansiert gjennom Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak-programmet, skal fremme bruken av utslippsfrie kjøretøy og arbeidsmaskiner.

Nedre Romerike Brann og Redningsvesen har også hatt et nært samarbeid med byggeledelsen under hele byggeprosjektet.

Strømforsyningen i området er ikke tilstrekkelig til å dekke behovet i anleggsperioden. For å få nok effekt til en optimal drift av den elektriske maskinparken i det klimaambisiøse byggeprosjektet, er entreprenøren avhengig av å få etablert en midlertidig energiforsyning. Det jobbes derfor med å få på plass en «strømcontainer» med kraftige batterier eller brenselsceller som lager strøm fra hydrogen.

Det er solide dimensjoner på ladekabelen som forsyner det kraftige gravemaskinbatteriet med strøm, konstaterer prosjektlederne Jon Eriksen i Cleancon og Linn Kristin Norbeck for Lillestrøm kommune.

Fremmer utslippsfri utbygging
I prosjektet samarbeider offentlige og private aktører i Norge, Sverige og Danmark for å øke bruken av fornybar energi, først og fremst gjennom bruk av utslippsfrie maskiner til bygg- og anleggsprosjekter og i kommunal drift. I prosjektet jobbes det også opp mot maskinprodusentene og entreprenørbransjen for å sikre at det er mulig å levere på kravene som legges inn i offentlige anbud.

Samtidig utfordrer Cleancon også bransjen til å strekke seg lenger enn hva de gjør i dag. Prosjektet skal fungere som en katalysator for å sette fart på omstillingen av arbeidsmaskinbransjen. Målet er å styrke konkurransekraften hos maskinprodusentene og i bygg- og anleggsbransjen i Norden, gjennom å øke deres evne til å tilfredsstille nye og stadig strengere krav til utslippsfrie arbeidsmaskiner.

Har samlet et bredt partnerskap
Elektrifiseringen av arbeidsmaskinene kan ikke utsettes ytterligere om vi skal klare å nå målene i Parisavtalen. Cleancon har derfor som mål å bidra til en vesentlig reduksjon av klimagassutslippene. Prosjektet er satt sammen med følgende partnerskap:

 • RISE – Research Institutes of Sweden (prosjektleder)
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm (norsk prosjekteier)
 • Volvo Construction Equipment
 • VA Syd
 • Göteborgs Stads Leasing AB
 • LUP – Leverandørutviklingsprogrammet
 • DFØ – Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Lillestrøm kommune
 • Viken fylkeskommune
 • Lunds kommun
 • Eslövs kommun
 • København kommune
 • Tekniska Högskolan i Jönköping