Back

Drone samler helsedata om åkeren

Framtidas bondegård er digital. Sensorer, satellitt-data og drone-skanning vil styre såing, gjødsling, vanning og sprøyting.

Pål Øystein Stormorken hos digitaliseringspioneren Yara International åpnet for samarbeid med andre leverandører.

Digitalisering vil gi bonden nye redskaper som vil revolusjonere gårdsdriften. Deltakerne på KL-forum om «Digitalisering i norsk matproduksjon» på Scene 5, fikk møte flere innovative selskaper som ved hjelp av ulike teknologier kan hjelpe bonden med å øke både volum og kvalitet på avlingen.

Pål Øystein Stormorken i Yara International ASA fortalte om selskapets storstilte satsing på ny teknologi. Selskapet som i mange år har vist vei for digitalisering av landbruket, har bygd opp en digital farming-enhet, med fire digitale hub-er; i Singapore, Berlin, Sao Paulo og San Francisco.

Yara har blant annet utviklet verktøyet «Atfarm» som er basert på satellitteknologi. Dette er et redskap for presisjonsgjødsling for å oppnå best mulig avling og redusere risikoen for legde. Selskapets «N-sensor» til montering på traktoren, hjelper bonden å fordele riktig mengde gjødsel. Vannsensor-systemete «Yara Water Solution» sørger for riktig vanning for optimale vekstforhold.

Eirik Andreassen fra DigitalNorway er opptatt av komptanseheving innen digitalisering.

Sikkerhet er avgjørende
Eirik Andreassen fra DigitalNorway viste hvordan digitale teknologier åpner nye muligheter til å forbedre, fornye og skape noe helt nytt. Han fortalte også om mulighetene til å få bistand til kompetanseheving innen digitalisering.

Andreassen fikk flere spørsmål om cyber security. Han påpekte at dette er en kritisk rammebetingelse for den digitale utviklingen – der vi omgir oss med stadig flere droner og selvkjørende redskaper.

– Jeg ser for meg en førerløs traktor som blir hacket og begynner å kjøre etter bonden i stedet for på jordet, sa Kunnskapsbyens moderator, Marit Heiberg.

Leser åkeren med drone
Erik Løvmo fra AgroDrone kunne fortelle at hans drone ikke veier stort enn en fotball. Den vil neppe forårsake større skade enn fotballen – om den skulle falle ned.

Max J. Tangen fra 7Sense Products viste hvordan digitalisering kan gi bøndene bedre kontroll.

Dronen han benytter veier bare 700 gram, den er selvkjørende og kan kartlegge et forhåndsdefinert område på inntil 600 mål i løpet av 45 minutter. Dronen benyttes til optisk klorofyllmåling for å avdekke tilstanden til plantecellene på åkeren – og danner grunnlag for et detaljert avlingskart.

Opplysningene som kommer fram kan gi grunnlag for å ta jordprøve av ulike områder av åkeren. Dataene kan også brukes til variabel gjødsling og såing for å få bedre avling. Dronedataene er også et godt utgangspunkt for å lage et plantehelse-kart, som grunnlag for inspeksjon av mulige problemområder.

Kontroll på vann og ugress
Max J. Tangen fortalte om 7Sense Products, som har spesialisert seg på digitalisering av manuelle operasjoner. Selskapet som samarbeider både med Telia og Telenor, har blant annet utviklet en sensor for overvåking av vanningsvogner. Dette har vist seg å være et godt verktøy som hjelper bønder å få bedre kontroll på anleggene sine.

Ole Kristian Kaurstad demonstrerte Dimensions Agris teknologi for presisjonssprøyting mot ugress.

– Mobilen det blitt det viktigste verktøyet for bønder. De forteller at det første de sjekker når de står opp om morgenen, er Yr og 7Sense!

Ole Kristian Kaurstad demonstrerte Dimensions Agri sin teknologi for presisjonssprøyting. Selskapets ugressensor styrer sprøytingen til de områdene der det er nødvendig. Å unngå unødvendig sprøyting reduserer kostnadene – og bidrar til størst mulig avling.

Ser behov for samarbeid
Forskjellige programmeringsgrensesnitt gjør det til en utfordring å få ulike digitale systemer til å arbeide sammen. Dersom tjenestene kunne «snakke samme språk» ville brukeren også få en optimal nytte av dem. Her ligger det spennende muligheter, noe Pål Øystein Stormorken også åpnet for:

– Yara vil drive en åpen plattform for at så mange som mulig kan få tilgang, og for å kunne akselerere nye start-ups, sa han.