Back

Store vekstmuligheter med hydrogen

– Hydrogen som energibærer blir viktig for å redusere transportutslippene i Norge, sier konstituert direktør Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Solveig Schytz, som leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus og Skedsmos ordfører Ole Jacob Flæten kan bekrefte at «eksosen» fra hydrogenbiler er helt ufarlig.

I et innspill til regjeringens kommende hydrogenstrategi, trekker Kunnskapsbyen særlig fram hydrogenets sentrale rolle i et framtidig fornybart energisystem – med store innslag av sol- og vindkraft.

– Skal vi effektivt kunne høste av de fornybare energiressursene må energien kunne lagres til senere bruk. Da har vi to rene alternativer som utfyller hverandre – el og hydrogen. Hydrogen er dessuten egnet å bruke som drivstoff, påpeker Marit Heiberg.

Fornybar energi og klima er Kunnskapsbyens største satsingsområde. Hydrogen har i snart 15 år vært et sentralt fundament i denne satsingen. Institutt for energiteknikk (IFE) og Forsvarets Forskningsinstitutt, som begge er medlemmer i Kunnskapsbyen, har forsket på hydrogen og brenselceller i over 50 år.

Hydrogenbiler er særlig godt egnet til vinterbruk. Varmen fra brenselcellen føres rett inn i kupeen.

Utslippsfri transport
Kunnskapsbyen kjøpte sin første hydrogenbil, en ombygd Think, i juni 2011. Den er nå erstattet av en moderne hydrogenbil. Kunnskapsbyens vertskommune Skedsmo som kjøpte sin første hydrogenbil i 2013, har nå tre hydrogenbiler. Lillestrøm har hatt hydrogenfyllestasjon siden 2012.

I sin uttalelse peker Kunnskapsbyen på spennende forretningsmuligheter for hydrogen innen maritim og skinnegående transport. Klimautfordringene vil også tvinge fram et stort marked for hydrogen til lastebiler, anleggsmaskiner og personbiler.

Innfasingen av elbiler har vært en suksess i Norge. Dette viser at myndighetene kan bidra til krevende omstillinger, når de rette virkemidlene blir tatt i bruk. Men alle behov for utslippsfrie kjøretøyer kan ikke dekkes med batterier. Særlig innen tungtransporten – som har behov for å kombinere lav vekt og lang rekkevidde – fremstår hydrogen som den åpenbare løsningen.

Kunnskapsbyen fikk sin første hydrogenbil i 2011. Foto: IFE

Nye næringsmuligheter
Norge har de beste forutsetningen for å kunne lede an i det neste store industrieventyret, basert på hydrogen. Her har vi både naturressursene og de riktige teknologimiljøene som skal til for å utvikle fremtidens energiløsninger basert på hydrogen som den sentrale energibæreren.

Med myndigheten med på laget vil næringslivet kunne å ta en sterk industriell posisjon i den hydrogenrevolusjonen som klimaproblemene vil tvinge fram. Da vil Norge kunne befeste sin posisjon som energinasjon – selv etter at de siste brønnene i Nordsjøen er stengt ned.