Back

Vil etablere en nasjonal hydrogenklynge

Kunnskapsbyen Lillestrøm og Norsk Hydrogenforum har tatt initiativ til å etablere en nasjonal hydrogenklynge for å sette fart på den industrielle utviklingen.

Klyngeambisjonene ble offentliggjort av direktør Daniel Ras-Vidal i Kunnskapsbyen Lillestrøm og styreleder Steffen Møller-Holst i Norsk Hydrogenforum, under festmiddagen på Hydrogenkonferansen i Oslo.

Ras-Vidal og Møller-Holst mener timingen for dette ikke kunne vært bedre enn akkurat nå. De peker på den sterke veksten innen fornybare energikilder og skjerpede klimakrav som øker fokuset på alternative energibærere og bærekraftige energisystemer. Og nettopp i det landskapet vil hydrogen være nøkkelen til å lykkes.

Verden trenger hydrogenløsningen
Med en radikalt økt politisk forståelse for hydrogenets nøkkelrolle i dekarbonisering av verdensøkonomien, er tiden nå inne for å løfte hydrogenteknologien fra forskning og utvikling over i storskala industrialisering og kommersialisering.

– Nye produkter og innovasjoner tas i bruk i stadig flere markedssegmenter. Og finansmarkedene ser potensialet, sier Steffen Møller-Holst.

Norge har internasjonalt ledende miljøer innen hydrogenteknologi, både innen FoU-sektoren og i industrien. Hydrogenklyngen skal øke samspillet og samarbeidet mellom bedrifter, FoU-miljøer, utviklingsaktører, kapital og entreprenører. Den nye klyngen vil fokusere på komplementær aktivitet til allerede etablerte klynger, så som Ocean HyWay Cluster, NCE Maritime CleanTech og Fornybarklyngen.

– Målet er å akselerere den industrielle utviklingen gjennom å øke innovasjonsevnen i bedriftene, forsterke økosystemet for kommersialisering, øke investeringene og styrke den internasjonale orienteringen, sier Daniel Ras-Vidal.

Unike forutsetninger
Kunnskapsbyen er en erfaren klyngeoperatør med Solenergiklyngen (Arenaklynge) og OREEC.

– Vi har dessuten arbeidet lenge med hydrogenrelaterte prosjekter med regional, nordisk og EU-finansiering, forteller Daniel Ras-Vidal

Norsk Hydrogenforum er Norges ledende bransjeforening for bedrifter, FoU-aktører og det offentlige innen hydrogen og brenselceller.

– Sammen har vi det som skal til for å styrke samhandling og markedsutvikling, og løfte frem nye satsinger, påpeker Steffen Møller-Holst.

Veien videre
Hydrogenklyngen tar sikte på å søke midler fra det nasjonale Arena-programmet allerede til høsten – under klyngemottoet «Samarbeide når vi kan, konkurrere når vi må».

Innovasjon Norge tilbyr Arena-finansiering på 2 millioner kroner/år i tre år, basert på 50/50 offentlig og privat kostnadsdeling. Det er også mulig å forlenge klyngesatsingen i ytterligere fem år, med økt finansiering.

Men nåløyet inn til Arena-statusen er trangt, og konkurransen er tøff. De viktigste kriteriene er at klyngen er sterkt forankret i industrien og har en tydelig rød tråd i søknaden, med et sterkt fokus på innovasjon, vekst og eksport. Målt opp mot disse kriteriene vil søknaden fra Hydrogenklyngen stille sterkt, mener Møller-Holst og Ras-Vidal.

Den neste Arena-tildelingen blir utlyst. 6. juni, med søknadsfrist 2. september.

Hold av datoen 17. juni – da blir det oppstartsmøte!

Kunnskapsbyen og Hydrogenforum trenger bindende tilslutning fra klyngepartnerne senest 30. juni.

– Vi regner med at det i all hovedsak vil være NHF-medlemmer som blir partnere i klyngen, Men det vil ikke være noe krav om det. Ikke-medlemmer er også velkomne, sier Steffen Møller-Holst.

Kontaktpersoner
Vil du melde din interesse for å delta i Hydrogenklyngen kan du kontakte:

Daniel Ras-Vidal, direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm: drv@kunnskapsbyen.no

eller

Kristian Vik, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum: kristian.vik@hydrogen.no