Back

Sammen for å skape enda bedre gründerbistand

Oppstartsbedrifter trenger ofte mye råd og veiledning i å skape god business og – ikke minst – til å finne fram i de offentlige gangene.

Det var bred deltakelse på fagsamlingen for Etablerertjenesten i Viken, som ble holdt hos Business Lillestrøm.

Dette ønsker både Etablerertjenesten for Nedre Romerike og de øvrige operatører i regionene bli bedre på. I tillegg er erfaringsutveksling og dialog veldig viktig Mandag 3. juni var derfor Etablerertjenesten Nedre Romerike vertskap for en større fagsamling for Etablerertjenesten i det som snart blir samlet under Viken fylkeskommune.

Eksperter fra Innovasjon Norge deltok også på samlingen som ble gjennomført i Business Lillestrøms lokaler. Innovasjonsrådgiver Joachim Thorsen viser til den store nytteverdien i et slikt samarbeidsforum, der Innovasjon Norge, fylkeskommuner, kommuner og lokale gründerkontor kan oppdatere hverandre på aktuelle saker.

Samarbeid for å bli enda bedre
– Innovasjon Norges rolle, i denne sammenheng, er i all hovedsak å gi faglig bistand, sier Thorsen.

Han forteller at det er stor variasjon i etableringsbistanden rundt om i fylkene. Thorsen vil ikke gå nærmere inn på hvor det er best eller hvor tilbudet er mindre bra. Han nøyer seg med å si at «Viken er veldig bra».

– Både i Akershus, Østfold og Buskerud ser vi at Etablerertjenesten er en god støttespiller, sier han.

Daglig leder Kristin Uvaag Tufte i Business Lillestrøm, som også driver Etablerertjenesten på Nedre Romerike, er glad for dette samarbeidet.

– Norge trenger flere gründere. Det er dessverre for få som lykkes med å etablere seg med et levedyktig konsept. Derfor er det også viktig at aktørene som skal hjelpe dem med råd, veiledning og kompetanseheving, også kan møtes for å gjøre tilbudet bedre og mer tydelig. Det er viktig at vi kan samarbeide om dette, sier hun.

Synergigevinster å hente
Som leder av Business Lillestrøm er Uvaag Tufte opptatt å ta ut synergigevinstene i skjæringspunktet mellom Etablerertjenesten, Innovasjon Norge og andre støttespillere.

Dette blir også viktig for Viken fylkeskommune, som gjerne vil beholde det beste fra de ulike ordningene som er etablert i Akershus, Østfold og Buskerud.

– Uansett hva som skjer i fremtida, trenger vi en slik møteplass sammen med det offentlige støtteapparatet. Vi må spille hverandre gode, sier hun.