Back

Vurderer hydrogendrevne renovasjonsbiler

 

Den tyske lastebilprodusenten FAUN sikter seg inn mot Norge med sine hydrogendrevne renovasjonsbiler. – Dette er absolutt interessant å se nærmere på, sier Andreas Andresen i ROAF.

ROAF stod fremst i køen, da selskapet gikk til anskaffelse av denne hydrogenbilen i 2013. Foto: ROAF

Andresen som er avdelingsdirektør drift hos Romerike Avfallsforedling, mener hydrogen kan være godt egnet for renovasjonsbiler. Selskapet har erfaring med hydrogen helt tilbake til 2013.

– Da kjøpte vi verdens første serieproduserte hydrogenbil, en Hyundai ix35 Fuel Cell, som vi brukte som administrasjonsbil i mange år. Den hadde lang rekkevidde og var helt stillegående, akkurat som vi ønsker renovasjonsbilene våre skal være. Det ble selvfølgelig utfordrende å benytte bilen da fyllestasjonene for hydrogen ble stengt. Det var synd fordi det var en god bil å kjøre, sier han.

Tusen renovasjonsbiler i Norge

Norge har grovt regnet 1000 renovasjonsbiler, forteller Andresen. Disse bilene har en levetid fra fem til sju år. Det vil si at det må anskaffes rundt 150 nye renovasjonsbiler hvert år.

Tyske FAUN som samarbeider med de norske H2 Truck-prosjektet, er klar til å levere hydrogendrevne renovasjonsbiler i Norge. Flere europeiske byer har allerede anskaffet FAUNs hydrogendrevne biler. Til nå er 20 tunge hydrogenkjøretøy fra lastebilprodusenten tatt i bruk.

Jan Carsten Gjerløw er prosjektleder i H2 Truck (www.h2truck.no). Prosjektet har som mål å få 100 hydrogenlastebiler til Oslo-regionen. FAUN vil gjerne bidra til det.

– I år vil vi produsere mer enn 100 kjøretøy, forteller Patrick Hermanspann, CEO FAUN Group, FAUN Umwelttechnik GmbH & Co.KG.

I tillegg til lang rekkevidde og fylling av full tank på 15 minutter, argumenterer han med at hydrogenlastebilene heller ikke får redusert nyttelast i forhold til dieselbiler. I tillegg kan komprimatoren drives med strøm fra hydrogenbrenselcellen.

Stillegående renovasjonsbiler

ROAF har jobbet med ulike bærekraftsprosjekter i mange år. Bruk av hydrogen er et av områdene selskapet har jobbet med.

– Vi er opptatt av innovasjon som gjør at vi kan ta i bruk nye og bedre løsninger. Å erstatte biodieselbilene våre med hydrogenbiler kan være et godt klimaprosjekt for oss, sier Andreas Andresen.

Han imøteser derfor mer informasjon om kjøretøyprisen og en fyllestasjon ikke for langt unna basen deres i Lillestrøm kommune.

ROAF har i dag 20 renovasjonsbiler som går på biogass, til de korteste henterutene. De lengste rutene betjenes av drøyt 20 renovasjonsbiler som går på biodiesel.

– Drivstoffet til biogassbilene lages av innsamlet matavfall og representerer en ideell verdikjede for ROAF.  Våre dieseldrevne biler, som vi for tiden tanker med biodiesel, er derimot ingen optimal klimaløsning, men det kan hydrogenbilene være. Dersom vi kan erstatte diesel med hydrogen, vil vi også kunne unngå motorstøy. Det er en ubetinget fordel når vi ferdes i boligstrøk, sier han.

– Hydrogen vil gjøre det mulig for renovasjonsbransjen å frigjøre seg fra fossile teknologier, sier Kunnskapsbyens hydrogenekspert, Jon Eriksen.

– Ideell beliggenhet for hydrogen

Kunnskapsbyen Lillestrøm er partner i hydrogenprosjektet H2 Truck, som er delfinansiert av Viken fylkeskommune.

– Som resultat av en historisk drive rundt hydrogen i vår region, har vi allerede en operativ fyllestasjon på Hvam. Vi har også en nasjonal transportkorridor med betydelige logistikkaktører og mye tunge kjøretøyer lokalisert i området, sier Kunnskapsbyens hydrogenekspert, Jon Eriksen.

Han ser klare fordeler for hydrogen framfor andre løsninger, når renovasjonsbransjen skal legge den fossile teknologien bak seg.

– Sett fra Kunnskapsbyens ståsted er det ekstra gledelig at en fremoverlent aktør som ROAF ser konkrete anvendelsesområder for hydrogenkjøretøyer, sier Eriksen.