Back

Nå står Solenergiklyngen på egne ben

Fra 1. februar 2022 er Solenergiklyngen etablert som en frittstående forening, uavhengig av Kunnskapsbyen Lillestrøm.

– Du kan vel si det sånn: Datteren vår er blitt voksen og står støtt på egne ben, sier daglig leder Inger-Lise M. Nøstvik i Kunnskapsbyen.

Daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen har helt frem til nå vært ansatt i Kunnskapsbyen. Hun har i over 10 år vært den sentrale drivkraften bak opprettelsen av en nasjonal og profesjonell næringsforening for den voksende solenergibransjen. Hennes ambisjon har hele tiden vært å utvikle industrien og drive frem bærekraftige solenergiløsninger i Norge og internasjonalt.

– Solenergiklyngen har blitt jobbet frem i et godt innovasjonsøkosystem i Kunnskapsbyen Lillestrøm. Det har vært fantastisk å få lov til å være med å utvikle denne spin-off’en, sier Trine Kopstad Berentsen.

Bærekraftig forening

Solenergiklyngen består i dag av over hundre partnere innenfor solenergi og energisystemer som jobber sammen for økt vekst.

Etableringen av Solenergiklyngen er et resultat av Kunnskapsbyen Lillestrøms mangeårige Interreg-samarbeid, som brakte sammen et nettverk av norske og svenske solenergiaktører. Solenergiklyngen ble i de første årene løftet frem ved hjelp av solid bistand fra Akershus fylkeskommune og senere Viken, Oslo Kommune, IFE og det EU-finansierte Interreg Sverige-Norge programmet.

Det var ecoINSIDE-prosjektet i Interreg Sverige-Norge som ble utløsende, da 60 aktører i Norge og Sverige gikk sammen om å opprette en næringsklynge for å skape vekst for solenerginæringen.

Såkorn fra Kunnskapsbyen

Den første, gryende interessen for å samle solenergibransjen oppstod flere år tidligere, da flere virksomheter kom sammen i Interreg-prosjektet FEM (2009-2015). Dette prosjektet ble ledet av Kunnskapsbyen Lillestrøm. Oppfølgerprosjektet ecoINSIDE (2016-2021) tok ansvar for å samordne bransjeaktørene rundt en felles søknad om å få etablere en Arena-klynge.

Solenergiklyngen ble tatt opp i Arena-programmet til Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd 20. juni 2016 – og deretter forfremmet til Arena Pro klynge i 2018.

– Jeg er stolt av at Kunnskapsbyens langvarige solenergiarbeid har båret så god frukt. Vi vil videreføre det nære samarbeidet om solenergi og fornybar energi på Romerike. Kunnskapsbyen vil fortsette jobben også med andre lignende prosjekter som kan skape bærekraftig næringsutvikling og utvikling av nye fremtidsrettede verdikjeder i vår region, sier KL-leder Inger-Lise M. Nøstvik.