Back

Nytt studietilbud i bærekraftig markedsføring

Kunnskapsbyen, Digital Norway og Høyskolen Kristiania har utviklet en etter- og videreutdanning i bærekraftig markedsføring, som er gratis for Kunnskapsbyens medlemmer.

– Bærekraftig markedsføring har seilet opp som en prioritert sak i styrerommene, sier professor Arne Nygaard ved Høyskolen Kristiania.

Professor Arne Nygaard ved Institutt for markedsføring hos Høyskolen Kristiania er ansvarlig for det nye studiet. Kunnskapsbyen disponerer 20 studieplasser. Studiet som gir 7,5 studiepoeng, passer for ansatte i markedsavdeling, produktutviklere og mellomledere.

Studieplassen som har en normalpris på 12.000 kroner, er gratis for Kunnskapsbyens medlemsbedrifter.

Treffer bedriftenes behov

Prosjektleder Anette Gangnæs forteller om gode tilbakemeldinger på de målrettede studietilbudene Kunnskapsbyen har utviklet sammen med Digital Norway og ledende utdanningsinstitusjoner. Det nye studiet i bærekraftig markedsføring er basert på gode erfaringer fra dette samarbeidet.

– Kunnskapsbyen skal være relevant i forhold til medlemsbedriftenes behov. I et løp med livslang læring ser vi at tematikk rundt bærekraft og omstilling er særlig etterspurt. Vi ønsker å tilby studier som bidrar til å styrke bedriftenes konkurransekraft, sier Gangnæs.

Fleksibelt studieopplegg

Studiet Bærekraftig markedsføring vil gi bedre innsikt og forståelse av den betydningen det grønne skiftet vil ha for bedriftens markedsfunksjoner, slik at bærekraft kan blir en integrert del av virksomhetens strategiske målsetninger og operative tiltak.

Bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd. For å lykkes med det grønne skiftet, må virksomheter innenfor alle bransjer både forholde seg til nye krav og evne å gripe nye muligheter. Kompetanse innen bærekraft er helt nødvendig i fremtidens arbeidsliv.

– Det har også vært viktig for Kunnskapsbyen å etablere fleksible studieløsninger, tilpasset deltakere som er i full jobb, påpeker Anette Gangnæs.

Studiet er nettbasert og lagt opp for å kunne kombineres med jobb og andre forpliktelser.

Bærekraft i alle ledd

– Det grønne skiftet er over i en ny fase. Politikerne har satt målene, teknologiene finnes og tusenvis av varer og tjenester erstattes av mer bærekraftige alternativ. Bærekraftig markedsføring har seilet opp som prioritert sak i styrerommene, sier professor Arne Nygaard ved Høyskolen Kristiania.

De som jobber med kommunikasjon og markedsføring har aldri hatt en viktigere jobb, det forventes å ha et forhold til hvilke krav til bærekraft som stilles til de ulike leddene i verdikjeden. Bedrifter skal være transparente i arbeidet med bærekraft i hele verdikjeden. Forbrukerne ønsker å vite hvilke råvarer, fabrikker og leverandører som brukes og er i større grad enn før opptatt av at varer og tjenester blir produsert på en rettferdig, forsvarlig og lovlig måte.

– Det at Kunnskapsbyen Lillestrøm tilbyr dette etter- og videreutdanningsprogrammet vil sette næringslivet i en bedre posisjon i det grønne skiftet, påpeker han.