Back

Sammen om legemiddelsatsing på Romerike

Studieturen til Danmark hadde som formål å lære hvordan Romerike kan bli mer attraktiv for legemiddelindustrien.

Studiebesøket i Danmark hadde som formål å lære hvordan Romerike kan bli mer attraktiv for legemiddelindustrien.

Skal Romerike lykkes med å bli attraktiv for selskaper innen farmasøytisk industri, så må vi lære av danskene.

– Dansk legemiddelindustri løfter frem kompetanse, samarbeid og stabile rammebetingelser som de tre viktigste faktorene for å lykkes.

Det forteller daglig leder Inger-Lise M. Nøstvik i Kunnskapsbyen Lillestrøm, etter et studiebesøk i København, i regi av forprosjektet «Muligheter på Romerike – farmasøytisk produksjon».

Studieturen ble arrangert av Kunnskapsbyen Lillestrøm, The Life Science Cluster og Legemiddelindustrien. Hensikten med Danmarks-besøket var å hente erfaringer fra nyetableringer og etablert industri i vekst.

Overføringsverdi til Romerike

Danmarks nasjonale satsing på livsvitenskap har lykkes. Legemidler er blitt en av landets største eksportindustrier.

Kommunene rundt København ga den norske delegasjonen innblikk i hvordan de legger til rette for næringsutvikling. Studieturen omfattet også besøk hos LEO Pharma, AGC Biologics og Fuji Film.

Norge har på nasjonalt nivå satt i gang flere prosesser for økt satsing på farmasøytisk produksjon. Blant annet er det laget Veikart for helsenæring. Helseindustri er dessuten en prioriterteksportsatsing.

Formålet med forprosjektet har vært å utløse næringsutvikling for farmasøytisk industri på Romerike ved å aktivere bedrifter og kommuner. For å styrke regionens vertskapsattraktivitet for selskaper innen farmasøytisk industri, har prosjektet invitert selskaper og kommuner til å delta videre i et hovedprosjekt.

Bredt partnerskap

Det skal utarbeides et kunnskapsgrunnlag over hvilke rammebetingelser farmasøytisk industri trenger for å vokse eller etablere seg på Romerike.

Målet var at det ved prosjektslutt skulle være etablert et fellesskap av selskap og kommuner som vil jobbe for kunnskapsdeling og videreføring i et hovedprosjekt for å tiltrekke farmasøytisk industri til Romerike.

Resultatet er at det er etablert et fellesskap som består av

tre selskaper:

 • Bayer
 • Pharmaq
 • Agilera

sju kommuner:

 • Nittedal
 • Rælingen
 • Lillestrøm
 • Gjerdrum
 • Aurskog-Høland
 • Nannestad
 • Ullensaker

og de tre foreningene:

 • The Life Science Cluster
 • Legemiddelindustrien
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm