Back

Styrker satsingen på solenergi

Solenergiklyngen og fornybarprosjektet ecoINSIDE i Interreg Sverige-Norge-programmet, girer opp sitt målrettede arbeid for solenergibransjen.

Daglig leder av Solenergiklyngen og leder av ecoINSIDE, Trine Kopstad Berentsen, har fått flere medarbeidere.

– Vi forsterker teamet på fornybar energi, med vekt på solenergi, forteller daglig leder av Solenergiklyngen og leder for ecoINSIDE, Trine Kopstad Berentsen.

Med flere nye medarbeidere ved sin side, vil hun nå konsentrere seg om å lede solenergisatsingen.

Barbro Renland Nordby er ansatt som ny prosjektleder i ecoINSIDE – som nå går i gang med en ny treåring prosjektperiode for å løfte solenergi og grønne bygg.

Samtidig er Inger Strand ansatt som forretningsutvikler i Solenergiklyngen.

Fortsetter samarbeid
Klyngen har også leid inn Harald Olderheim i Kjeller Innovasjon til å jobbe med kapitaltilgang og klyngens nye satsing i Afrika.

Harald Olderheim skal jobbe med Solenergiklyngens nye satsing i Afrika.

Han har tidligere samarbeidet med Solenergiklyngen, blant annet gjennom innovasjonsprogrammet Sol og Energi.

I tillegg fortsetter Ragnhild Bjelland-Hanley som kompetansemegler for å hjelpe klyngepartnerne med å finne fram i jungelen av offentlige virkemidler og støtteordninger.

Trine Kopstad Berentsen er strålende fornøyd med det nye teamet. Med denne dyktige staben på plass, kan det legges langt større tyngde bak arbeidet med å kommersialisere solenergibransjen, påpeker hun.

– Nå har vi et solid mannskap til å jobbe med forretningsutvikling for våre partnere, sier Berentsen.

Ragnhild Bjelland-Hanley fortsetter som kompetansemegler i Solenergiklyngen.

Bringer bred erfaring
ecoINSIDEs nye prosjektleder Barbro Renland Nordby har en Master i teknologi, innovasjon og kunnskap.

Hun har bakgrunn fra energi- og klimaprosjekter innen fornybar energi og energieffektivisering – både på regionalt og europeisk nivå – gjennom mange år hos Energiråd Innlandet og Eidsiva Energi.

Solenergiklyngens nye forretningsutvikler, Inger Strand, skal bidra til å styrke partnerskapet og utvikle forretningsmuligheter. Inger Strand er utdannet økonom.

Inger Strand (t.v.) og Barbro Renland Nordby.

Gjennom lang fartstid hos amerikanske IT-leverandører som Cisco og Red Hat, har hun skaffet seg god teknologisk forståelse. Hun har også erfaring med innovasjonsprosjekter fra startups og gründermiljøer.