Back

Vil føre romteknologi inn i nye bransjer

Kjeller Innovasjon skal lede et nytt innovasjonssenter knyttet opp mot europeisk romfartsteknologi. ESA Business Incubation Center Norge starter opp 31. august.

ESA Business Incubation Center (BIC) Norge blir det 20. senteret det europeiske nettverket, som hvert år støtter over 150 europeiske selskaper. ESA BIC Incubation Centers har utviklet 650 nye selskaper.

Det norske senteret i ESA BIC (European Space Agency – Business Incubation Centre) ledet av Kjeller Innovasjon skal være et flaggskip for innovasjon og nyskapning for romindustrien, ved å gjøre romteknologi tilgjengelig for bruk i nye bransjer.

I løpet av den neste femårsperioden har ESA BIC Norway som ambisjon å finansiere og utvikle 25 nye selskaper. Som et nasjonalt samlingspunkt for innovasjon, teknologioverføring og kommersialisering av romteknologi, skal ESA BIC Norge inspirere og motivere entreprenører til å ta i bruk romteknologi.

Fredag 31. august kommer ESAs generaldirektør Johann-Dietrich Wörner til Kjeller. Sammen med administrerende direktør i Kjeller Innovasjon Ralph W. Bernstein og administrerende direktør Christian Hauglie-Hanssen ved Norsk Romsenter vil han forestå den offisielle åpningen av senteret. Arrangementet holdes hos Kjeller Innovasjon i Kunnskapsbyens Hus.

Kjeller-instituttene IFE (Institutt for energiteknikk) og NILU (Norsk institutt for luftforskning) er også partnere i ESA BIC-nettverket.